Uvulopalatopharyngoplasty(UPPP) عمل جراحی می تواند موفق به درمان آپنه انسدادی خواب Hypopnea سندرم

[ad_1]

آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم این است که اغلب ناشی از انسداد در چند آناتومیک سایت. بینی, کامی و hypopharyngeal انسداد اقدام به تنهایی و یا در کنسرت اغلب شناخته شده به عنوان علت خروپف و آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم. حتی در مواردی که یک سایت در درجه اول درگیر افزایش فشار منفی ممکن است باعث انسداد بیشتر در مناطق دیگر. زمانی که فولاد مدیریت آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم در نظر گرفته شده است یک درک روشنی از رابطه پیچیده بین سایت های انسداد ضروری برای موفقیت فولاد.

اهمیت تعیین سایت های انسداد منجر به توسعه روش های متعدد است که تلاش برای پیش بینی محل انسداد راه هوایی فوقانی. این خدمات عبارتند از صدای خروپف تحلیل معاینه فیزیکی توموگرافی کامپیوتری رزونانس مغناطیسی تصویربرداری سفالومتريک مطالعات و فلوروسکوپی در میان دیگران. اگر چه این روش ها نشان داده اند ارزش تعدادی از روش شرح داده شده است و شواهد از عدم توافق است که هر یک روش کامل است. این آزمون به طور گسترده ای استفاده می شود و ساده برای انجام است. با وجود این استفاده از آن مورد بحث است و قطعا هیچ مطالعه شده اند قادر به ارتباط این مانور به عنوان یک ابزار برای بیمار انتخاب شده است. آن است که در این زمینه که فریدمن زبان موقعیت های (FTP) پدید آمده است.

این روش برای شناسایی فریدمن زبان مواضع شامل درخواست بیمار برای باز کردن دهان خود را به طور گسترده و بدون بیرون زده زبان. روش تکرار پنج بار به طوری که ناظر می تواند اختصاص سازگار ترین موقعیت به عنوان FTP.

مطالعات قبلی نشان داده اند توانایی خود را برای جدا کردن بیماران که به احتمال زیاد سود از uvulopharyngopalatoplasty (UPPP) به عنوان یک واحد معین درمان از آن است که نیاز به چند سطحی مداخله جراحی است. Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) شایع ترین جراحی های انجام شده توسط otolaryngologists برای درمان آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم است. متاسفانه فراتحليل انتخاب نشده بيماران تحت درمان با UPPP نشان داد که تنها 40.79 درصد از بیماران تا به حال یک عمل جراحی موفقیت آمیز.

شکست UPPP برای درمان آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم شده است به وضوح در ارتباط با سایت های از انسداد راه هوایی فوقانی اصلاح شده با این روش. آن است که به خوبی شناخته شده است که آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم شامل انسداد راه هوایی در سطوح مختلف. اگر چه کامی انسداد حساب برای بخش بزرگی از انسداد hypopharyngeal انسداد نیز می تواند نقش قابل توجهی. UPPP کاهش انسداد در سطح کام نرم و لوزه ها می کند آدرس انسداد در سطح hypopharynx. این است که به وضوح یک علت مهم شکست UPPP.

بنابراین زمانی که ابداع یک سیستم است که در نظر گرفته شده برای پیش بینی UPPP نتایج تشریحی ملاحظات باید گنجانیده شود. فریدمن زبان و موقعیت فیزیکی پیدا کردن است که می تواند کمک به تشخیص و درمان جراحی آپنه انسدادی خواب hypopnea سندرم است. فریدمن زبان و موقعیت توصیف موقعیت زبان نسبت به لوزه ها/ستون کوچک و کام نرم و سخت کام و به راحتی قابل دسترسی توسط معاینه فیزیکی oropharynx.

[ad_2]