CNA مهارت – باید ها و نبایدها از CNA وظایف

[ad_1]

دانستن اینکه چه چیزی CNA مهارت به انجام در زمان مناسب ضروری است به موثر بودن و کارآمد Certified Nursing Assistant. چرا که مدیران خدمات پرستاری به عنوان مستقیم مراقبين در محیط پزشکی دانستن چگونه برای جلب رضایت بیماران از نظر نیاز به سلامت و راحتی مهم است که به عنوان بخشی از این حرفه است. در اینجا برخی از CNA نکات کلیدی در مورد بحث با توجه به آنچه دستیاران پرستاری باید انجام دهد و باید در محل کار.

مدیران خدمات پرستاری و یا گواهی دستیاران پرستاری در رابطه با ثبت نام پرستاران. آنها مسئول برای حصول اطمینان از راحتی و ایمنی و بهداشت از بیماران به خوبی تثبیت در طول کل مدت اقامت خود در مرکز پزشکی. به همین دلیل آنها معمولا اختصاص داده شده به ارائه بالین پرستاری مراقبت در ساده ترین شکل آن. مدیران خدمات پرستاری به آن را ببینید که رضایت بیمار است که به طور کامل برآورده ساخت آنها ضروری در شرایط تضمین کیفیت.

مهارت های آموخته شده در برنامه های آموزشی در خدمت هدف خود را در محل کار. حتی اگر CNA مهارت های اساسی هستند, آنها, پاسخ, تکنیک های که مربوط به منطق پشت آنها. این نیز یک عامل است که باعث می شود بالین پرستاری نه تنها یک علم بلکه یک هنر است.

در اینجا لیستی از وظایف اساسی اختصاص یافته به دستیاران پرستاری به عنوان بخشی از شرح شغل خود:

• اخذ علائم حیاتی

• انتقال بيمار از تخت به صندلی چرخدار و بالعکس

• تغییر بیماران

• نظارت بر ورودی و خروجی

• کمک به بیماران در مراقبت شخصی (خوردن و حمام کردن)

• ارائه کامل, تخت, داخل حمام

• کمک به بیماران در توالت نیاز دارد (استفاده از لگن بیمار بستری)

• ارائه مراقبت از کاتتر

• وزن بیمار

• جایگزینی خاکی و منسوجات خانگی و لباس بیمارستان

• حفظ ایمنی بیمار

• پاسخ دادن به تماس چراغ از بیماران

• ارائه و مراقبت از ناخن

• ارائه, تخت, شامپو

• کمک به بیماران در طول صرف غذا و ارائه مراقبت از دهان و دندان پس از آن

• استفاده از پروتز

• استفاده از جوراب الاستیک در اندام ها از بیماران

• اداره تنقیه و رکتوم داروها

در اینجا از سوی دیگر برخی از روش های است که فراتر از شرح شغل پرستاری دستیاران:

• شروع یک خط وريدی محيطی

• تجویز داروها

• کاتتر فرو

• گرد و تمیز کردن (این هنوز یک اختلاف به عنوان دستیاران پرستاری در برخی از امکانات اجرای این روش در محل کار)

• انجام مراقبت از زخم

• پیاده دستورات پزشک

• مویرگی قند خون نظارت,

• اتصال تجهیزات پزشکی بر روی بیماران مانند ونتیلاتورهای مکانیکی مانیتور قلب و تزریق پمپ

• آماده سازی بیماران برای اعمال جراحی

• انجام ترخيص آموزش

• ارائه تشخيص های پرستاری برای بیمار

• بررسی بیماران برای تحویل

• شمارش و تنظیم مایعات داخل وریدی

• استفاده از دستگاه های مانند کیسه کولوستومی و جاذبه تخلیه

• انجام دبريدمان از بیمار زخم

[ad_2]