مزارع تجهیزات پزشکی

مزارع تجهیزات پزشکی: سه دلیل از مشکل – و چگونه Blockchain می تواند کمک کند تجهیزات پزشکی مانند پالس اکسیمترها ، مانیتورهای ECG ، دستگاه های بیهوشی و کنسانتره های اکسیژن برای تشخیص و معالجه بیماران ضروری هستند. متأسفانه ، اکثر این تجهیزات پزشکی نجات دهنده در کشورهای کم درآمد استفاده نشده است. این تجهیزات …

ادامه مطلب