کمک های اولیه برای سالن مو – 5 اضطراری برای جلوگیری از

[ad_1]

فراموش سالن مو نیاز به دانستن در مورد کمک های اولیه ؟ پس از اینکه از او خواسته توسط تونی و گای لوازم آرایشی مدرسه در اورنج کانتی به صحبت با دانش آموزان خود را در مورد کمک های اولیه متوجه شدم که جدی کمبود اطلاعات وجود دارد پرداختن به چیزهایی که اتفاق می افتد در سالن مو.

بنابراین چه نوع اصلی از شرایط اضطراری که می تواند رخ دهد در مو سالن

در اینجا 5 بالا خطرات در سالن:

1.) کاهش

2.) سوختگی حرارتی

3.) برق می سوزد

4.) آبشار

5.) نشت مواد شیمیایی / استنشاق

کاهش – سبک با استفاده از تیغ و قیچی تیز و کاهش یک احتمال است. آیا این سبک را کمی بیش از حد در اطراف گوش و شما را نگاه مانند ون گوگ? بهتر بسته برخی از گاز که در کیت کمک های اولیه.

سوختگی حرارتی – با اتو صاف پیچش یا حلقه زنی آهن و کوره در لوازم آرایشی مدارس حرارتی می سوزد و به احتمال بسیار زیاد هستند. آب سرد بهترین آثار در سوختگی – دور ماندن از پماد و کره و غیره.

برق می سوزد – بیش از حد بسیاری از وسایل متصل به قدرت نوار می تواند باعث آتش سوزی. آهن پیچش یا حلقه زنی آهن صاف و یک مو خشک کن ؟ همه این رسم جدی شدت جریان برق است و می تواند بیش از حد کابل های الکتریکی. به یاد داشته باشید به نگه داشتن آنها را دور از آب و همچنین جلوگیری از برق. مطمئن شوید که کارکنان خود را می داند که چگونه به تعطیل از قدرت خود را در مدار پنل به عنوان به خوبی.

آبشار – جارو دوستان خود است! نگه داشتن مو جاروب را جلوگیری از سقوط مچ پا رگ به رگ شدن و شکسته مچ دست. آخرین چیزی که شما نیاز به یک کمی بانوی پیر در نظر گرفتن یک هدر در سالن و داشتن آتش نشانی نشان می دهد.

نشت مواد شیمیایی و استنشاق – 99 درصد از تمام سالن های تهویه هستند و این مهم است که به نگه داشتن مواد شیمیایی جداگانه. سفید کننده و آمونیاک سمی هستند که با هم مخلوط شده. هر سالن باید یک MSDS (Material Safety and Data Sheets) که لیستی از مواد شیمیایی مورد استفاده در سالن و خواص شیمیایی به OSHA سازگار است.

وجود دارد شما آن را دارند! بریدگی و سوختگی می افتد و نشت مواد شیمیایی ویران می تواند شما را به کارکنان و مشتریان! محافظت از خودتان را به بهترین شکل ممکن! می خواهید برای دریافت تمام کارکنان خود را در همان صفحه ؟ بسیاری از CPR و کمک های اولیه شرکت های ارائه در محل آموزش CPR و آموزش به شما در سالن خود را. کارکنان خود و مشتریان خواهد شد با تشکر از شما!

[ad_2]