کاندیدای مناسب عمل ژنیکوماستی چه کسانی هستند ؟

به عبارتی طور که در تصویر سمت چپ می بینید، عارضه ژنیکوماستی اهمیت انجام جراحی برطرف گردیده و سینه ی مریض آقا وضعیت طبیعی به خویش گرفته است. سفارش می شود آقایان هم به زیبایی اندام خویش مهم دهند و در صورتی که سینه هایشان دچار عارضه یا درد هم نمیباشد به جهت معالجه بزرگی سینه اقدام کنند. تبارک شدن سینه در مردان مدام ناشی از عدم کویتیشن ژنیکوماستی تعادل هورمونی نیست. در موردها دیگر، هر دو سینه تبارک می شوند. پسودوژنیکوماستی و ژنیکوماستی ممکن هست حیاتی علائم مشابهی باشند، اما علل و معالجه این دو تماما گوناگون هستند. میزان مازاد بافت سینه ممکن میباشد در هر دو سینه معادل باشد، یا ممکن می باشد در یک سینه بیش از دیگری وجود داشته باشد. علاوه بر برجستگی نوک سینه و یا این که تورم سینه ها، نشانه ها دیگری هم وجود دارا‌هستند که به شما در تشخیص ژنیکوماستی کمک می کنند. بطور کلی هر آنچه در گزینه تشخیص و درمان سرطان پستان میدانیم عاقبت پژوهشهایی می باشد که در این راستا رخ گرفته است. مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان دیتا است که قرار گرفتن در معرض مواد تشکیل دهنده فعال در ماری جوانا، می تواند سبب به کمتر مقدار تستوسترون، کمتر مقدار تستیکولار (حجم بیضه) و ناهنجاری در ظواهر و کارایی اسپرم شود. مردانی که مقدار متعددی از وزن خویش را کاهش دادهاند، طبق معمول اصلی میزان زیادی پوست اضافی در حوزه‌ سینه خود هستند. گن خویش را تا دوماه بپوشانید. در صورتی که فردی در سن اندک مبتلا شود ممکن است موجب تمسخر هم سن و سال های خویش واقع شود که درکاهش اعتماد به نفس مفید خواهد بود و فشار روحی به آن وارد می شود. تن مردان هم تستوسترون و هم استروژن ساخت می کند، اگر‌چه استروژن معمولا در مقادیر ناچیز یافت می شود. هر چند رابطه فی مابین ماری جوانا و ژنیکوماستی به طور قطعی ثابت نشده است، ولی بسیار محتمل است. همین بافت چربی، قابل انعطاف می باشد و به طور کلی اهمیت افزایش چشمگیر وزن در طول زندگی ملازم است. جراحی اهمیت بی حسی موضعی انجام می شود. همه بیماران معمولاً پس از انجام همین کار جراحی از بیمارستان ترخیص میشوند. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه ژنیکوماستی یعنی چه لطفا از کاغذ ما بخواهید.