کاربردهای احتمالی ذغال فعال

تحقیقات بیشتری مورد نیاز است ، اما برخی از تحقیقات مربوط به حیوانات نشان می دهند که ذغال فعال ممکن است به بهبود عملکرد کلیه و کاهش آسیب های دستگاه گوارش و التهاب در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه کمک کند .

یک مطالعه در سال 2014 به موش های مبتلا به بیماری کلیوی مزمن ناشی از 4 گرم (گرم) به ازای هر کیلوگرم در روز از یک داروی زغال فعال شده خوراکی داده شد. محققان دریافتند که حیوانات کاهش قابل توجهی در التهاب روده و آسیب دارند.

در یک مطالعه دیگر در سال 2014 ، موش های مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی مزمن از مخلوط هایی حاوی 20 درصد زغال چوب فعال شده تغذیه شدند ، همچنین عملکرد کلیه بهبود یافته و میزان التهاب و آسیب کلیه را کاهش می داد.

2- گاز روده
تصور می شود که پودر ذغال فعال قادر به ایجاد اختلال در گاز روده است ، گرچه محققان هنوز نمی فهمند چطور.

منبع : بهترین سایت کربن فعال