چرا پزشکی مدیریت پسماند باید در بالای لیست اولویت

[ad_1]

بدون شک وجود دارد که مراقبت های پزشکی حیاتی برای زندگی, اما از زباله های تولید شده از فعالیتهای پزشکی نشان دهنده یک مشکل واقعی برای مردم و جهان اطراف ما. اگر زباله های تولید شده در مراکز بهداشت و درمان است که رفتار درستی آن باعث سلامتی مستقیم تاثیر بر جامعه مراقبت های بهداشتی کارگران و محیط زیست است.

زبالههای پزشکی شامل درمان شده و درمان نشده ویژه زباله از مراقبت های بهداشتی مربوط به امکانات است که تشکیل شده است از فضولات حیوانی میکروبیولوژی ضایعات پاتولوژیک ضایعات حیوانات, خون, خون انسان, انسانی, مایعات بدن و غیره.

هر روز مقدار زیادی از احتمالا عفونی و خطرناک و زباله های تولید شده در مراقبت های بهداشتی بیمارستان ها و امکانات در سراسر جهان است. این نیاز به درمان خاص و مدیریت قبل از دفع.

و وقتی که من می گویند پزشکی مدیریت پسماند نیاز به توجه خاص منظورم این است که توسط قانون مورد نیاز. قوانین خاص ممکن است های مختلف در سراسر ایالات متحده و کشورهای, اما درک اساسی نمی تواند اشتباه است.

به درستی دفع زباله یک نهاد باید یک مدیریت پسماند مجوز برای اطمینان از مقررات فدرال هستند که پایبند به. این شرط نیز تضمین می کند یک شرکت دفع زباله است نه شرکت در فعالیت های مربوط به دفع زباله است که باید یک منفی یا مضر تاثیر بر محیط زیست و یا جامعه است.

مدیریت زباله شرکت های مجاز به انتقال زباله به نهاد دیگری است که به درستی مجاز به دریافت آن است. تخلف از این مقررات در نظر گرفته شده است جرم و مجرم شارژ خواهد شد درآمده است.

خانهدار در نظر گرفته معاف از این قانون که در آن دفع زباله های خانگی نگران است.

چرا پزشکی مدیریت پسماند مهم است ؟

دلایل بسیاری وجود دارد چرا از آن مهم است برای اطمینان حاصل شود که پزشکی زباله به درستی مدیریت. در زیر من توضیح دهید که تعداد کمی از آنها.

اگر نوک نیست به درستی دفع آن ممکن است منجر به عفونت در میان پرسنل بیمارستان.

اگر عفونت شیوه های کنترل در حال اجرا نیست و به شدت اجرا و سپس بیماران و بازدید کنندگان ممکن است قرارداد یک بیمارستان به دست آورد عفونت یا HAI. افراد بستری در بیمارستان هستند و نه تنها آنهایی که مستعد ابتلا به عفونت به دلیل ضایعات گرداننده و رفتگران به طور یکسان می تواند همچنین تجربه مورد آلودگی به ویروس ها و باکتری ها در بیمارستان. همان درست است برای مردم ساکن در مجاورت.

برخی از کسب و کار بی پروا ممکن است repack و فروش “یکبار مصرف” مواد بدون حتی دادن آن را بشویید. به طور مشابه مواد مخدر است که دفع می شود repacked و دوباره به فروش می رسد.

خطر عفونت باید دلیل کافی برای مدیریت زباله جدی است. اگر شما خود را و یا مدیریت یک بیمارستان یک زیست شناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی و یا یک بانک خون و سپس شما باید استخدام یک شرکت برای مدیریت دفع زباله را برای شما.

[ad_2]