چرا عمده فروشی نانوایی?

[ad_1]

تقریبا هر چیزی و همه چیز را به ارزش تورگرداني انبوه و حتی نانوایی ها که, کیک, شیرینی و بیسکویت در مقدار زیادی برای محموله. نگاهی به سارا لی به عنوان مثال. اما عمده فروشی نانوایی تعمیر و نگهداری کار سختی است. شما نیاز به فشرده می دانید-چگونه از نانوایی مدیریت از جمله اطاعت در شرایط بهداشتی مناسب تولید کیک و شیرینی.

تمیز و امن نانوایی را نشان می دهد کیفیت مواد غذایی تولید می کند. برای نگهداری از این خاص و مهمی از نانوایی واجب است که به بررسی سیستم شما و برای استخدام به اندازه کافی آموزش دیده کارکنان. یک فرد است که به خوبی آموزش دیده در کمک های اولیه در خود فروشی نانوایی با مناسب کیت کمک های اولیه ، حوادث اجتناب ناپذیر به عنوان چاقو و میکسر و سایر تجهیزات در نانوایی ممکن است باعث اتفاقات ناگوار است. بنابراین این مهم است که به مراقبت های فوری فقط در مورد آن مورد نیاز خواهد بود. نگه داشتن مواد شیمیایی در ظروف مناسب. هرگز در ظروف مواد غذایی به عنوان آنها ممکن است ناخواسته نشت کردن و مخلوط با مواد تشکیل دهنده خود را.

در مورد که در آن شما باید بیش از ده نفر از کارکنان آن خواهد بود بسیار لازم است برای تکمیل یک OSHA 100 حادثه وارد شوید. همچنین ارائه روش ها و ارسال نقشه ها از آتش خروجی و مسیرهای تخلیه مشترک جمع آوری مناطق برای کارکنان به آگاهی از آنها در آتش است. بررسی کابل های الکتریکی و تجهیزات به طور منظم برای اطمینان حاصل شود که وجود دارد هیچ شکافهای کاهش و یا در معرض سیم.

چاقو خمیر میکسر و میکسر فقط چند باید تجهیزات در عمده فروشی و نانوایی. آنها کمک بزرگی در تولید آرد و نانوایی محصولات غذایی. نه به ذکر است بی پایان قفسه و چرخ دستی برای ذخیره و انباشته از محصولات.

هر زمان که شما فکر می کنم دلپذیر کیک و شیرینی سعی کنید تصور کنید این مراحل متعدد خاص که نانوایی موضوعات باید از طریق قبل از اینکه شما می رسد.

نوش جان!

[ad_2]