چراغ هالوژن یونیت

چراغ هالوژن یونیت

سرانجام، راهی سریع برای انجام کار.

چراغ هالوژن یونیت

برای هر حرفه‌ای لامپ و روشنایی یکی از از ضروریات آن فن است و می‌تواند به هر فرد امداد نماید تا دارای خوبتر دیدن کار خود را هم خوب تر انجام دهد. در واقع در در آغاز می بایست گفت دیدن یک شی به صورت درست، می‌تواند کمک کند تا عمل به راحتی و تمام انجام شودبرای رشته دندانپزشکی هم استفاده از لامپ یونیت یک عدد از بهترین روش‌ها می‌باشد. در واقع چنانچه روشنایی وجود نداشته باشد دندانپزشک نمی‌تواند به راحتی باطن دهان مریض خود را معلوم کند، پس وجود نور برای یک دندانپزشک یکی از از مهمات حرفه او می‌باشد. ما در ادامه راجع به همین مسئله صحبت خوا‌هیم کرد.

تعریف لامپ یونیت دندانپزشکی

لامپ‌های یونیت دندانپزشکی یکی از چراغ‌های ضروری برای دستگاه یونیت و یک وسیله استاندارد در عمل دندانپزشکی میباشند زیرا همین چراغ‌ها بهترین امداد بوده و سوای آن ها درون دهن بدون‌نور بوده و چشم نمیشود و از طرفی هم پزشکان نمی‌توانند به راحتی عمل خویش را انجام دهند. نور می‌تواند یاری مفیدی به جهت کارهای یک دندانپزشک باشددر صورتی که نور کافی نباشد فساد دندان‌های دهن یک بیمار دیده نمی‌شودبرای یونیت دندانپزشکی، چراغ‌های ال ای دی و هالوژن ساخت شده‌اند و هالوژن یکی از از بهترین مدل لامپ‌های دستگاه یونیت دندانپزشکی می‌باشد.

انواع لامپ یونیت دندانپزشکی

 لامپ‌های یونیت دندانپزشکی که کمک بزرگی برای یک دکتر میباشند در یک‌سری مدل سقفی، دیواری، چرخشی، زمینی تولید شده‌اند. هر کدام از این وسیله‌ها امداد شایانی برای دندانپزشک به حساب می‌آیند و می‌توانند به عنوان دستیار نور کار کنند، وجود نور کافی به جهت دندانپزشک یک عدد از ضروریات می‌باشد به جهت همین لامپ‌های یونیت در اشکال مختلف و کیفیت‌های گوناگون ایجاد می‌شوند. وجود کیفیت‌های گوناگون سبب شده می باشد تا هر کس بسته به نیاز خویش از این لامپ‌ها خریداری کند و بسته به نیاز خویش از آن‌ها استفاده ببرد. ما در ادامه راجع به هر کدام از همین لامپ‌ها تفسیر خوا هیم داد.

لامپ سقف

همانطور که اسمشان برمی‌آید همین لامپ‌ها از سقف آویزان شده و دارای یک دکمه خاموش و روشن می‌شوندباید گفت که لامپ‌های سقفی قابل حرکت نبوده و اغلب ال ای دی هستندولی بعضی لامپ‌‌های یونیت دندانپزشکی نیز از سقف کشیده شده و به زیر می‌آیند که آنان هم اکثر زمان ها ال ای دی می‌باشند.

لامپ دیواری

لامپ ‌های دیواری به صورت افقی بر روی دیوار کارگزاشتن شده و مانند نمونه قبلی کلیدی حیاتی پر‌نور می‌شوندولی باید گفت که بیشتر لامپ‌های به فعالیت برده شده در جور دیواری ال ای دی هستنداین گونه یونیت لامپ‌ها نیز ممکن است کشیده شده و به اطراف حرکت کنند و فعالیت دکتر را در هنگام فعالیت راحت‌تر کنند. –

لامپ یونیت زمینی

لامپ یونیت دندانپزشکی زمینی عمده بر روی یک یونیت قرار گرفته و به رخ ثابت میباشند و اغلب در آن ها هالوژن که بهترین گونه لامپ است، وجود داردالبته باید گفت که در این ها ال ای دی نیز به عمل برده شده است.

لامپ یونیت چرخشی دندانپزشکی

لامپ چرخشی از جور بهترین‌ههای یونیت می‌باشددرون این یونیت‌ها لامپ هالوژن، بهترین نوع لامپ جای‌گذاری شده می باشد که کمک شایانی به دکتر معالج کرده و او را در عمل کار جراحی بر روی یک دندان و یا هر چیز دیگری، کمک می‌کند.

خرید صندلی دندانپزشکی

منبع: جم دنتال