چت روم دوست یابی

آداب و رسوم چت روم فارسی گپ (Chatiquette)
دقیقاً مانند زندگی واقعی ، کارهایی که انجام می دهید وجود دارد و برخی کارهایی که در چت کردن انجام نمی دهید. اگر نسبت به چت کردن نسبتاً جدید هستید ، خواندن موارد زیر به شما در درک قوانین نانوشته یا “قوانین” چت کمک می کند و به شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک می کند.

در نامه های CAPITAL صحبت نکنید
در یک چت روم فارسی چت با استفاده از بسیاری از سرمایه ها یا موارد فوق العاده به عنوان فریاد زدن استفاده می شود. بسیاری از افراد وقتی کاربر کاملاً در پایتخت ها تایپ می کند ، آزار دهنده است .

به یک چت روم فارسی گفتگو نپیوندید و بعد از گفتن چیزی
را ترک نکنید. ورود به چت روم فارسی گپ و گفتن آن غیرمجاز تلقی می شود و سپس بدون گفتن چیزی ترک می شوید.

در چت روم فارسی چت بیکار نشوید و در کمین
نکنید ، وقتی در چت روم فارسی چت قرار دارید ، در گفتگو شرکت کنید. اگر می خواهید برای مدت کوتاهی از رایانه خود دور شوید ، به سایر کاربران بگویید. اگر مبتدی هستید ، مؤدب باشید و مانند این کار بگویید ، “من تازه به گپ زدنم. آیا می توانم برای چند دقیقه بی سر و صدا تماشا کنم؟”

صبور باشید
سعی کنید صبور باشید و صبر کنید که کاربر در حین مکالمه به شما پاسخ دهد. به یاد داشته باشید که این یک فرد است و آنها ممکن است همزمان کارهای دیگری نیز انجام دهند.

از رنگ های بیش از حد استفاده نکنید / هنر ASCII از هنر
چند خط بزرگ ASCII یا رنگ های بیش از حد استفاده نکنید. در برخی از چت روم فارسی های گفتگو می تواند سیل تلقی شود و ممکن است شما را لگد بزنید.

در چت روم فارسی های گفتگوی کوچکتر ، از
ورود به چت روم فارسی چت روم که فقط تعداد کمی کاربر دارد استقبال کنید ، بپرسید که آیا این یک چت روم فارسی چت خصوصی است و آیا از آنجا استقبال می کنید.

دوستانه باشید مودب باش. مراقب باشید به
یاد داشته باشید این افراد واقعی هستند که با آنها گپ می زنید. آنها ممکن است برای شما نظرات مختلفی داشته باشند و از فرهنگ های بسیار متفاوتی ناشی شوند. با آنها به درستی رفتار کنید و به عقاید آنها احترام بگذارید و با شما همان رفتار می کنند.