پیستون موتور چیست ؟

وجود روغن به اندازه در فضای لقی در بین پیستون و سیلندر ضمن مراقبت تعادل پیستون به کارایی خوبتر رینگها هم کمک می‌نماید و از استهلاکشان میکاهد. انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر: همانطور که در بالا تیتر شد دمای پیستون به هنگام فعالیت به شدت ارتقا مییابد و باید دمای آن کمتر پیدا نماید که رینگها در این دستور تاثیرگذار بوده و حیاتی انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایینتری دارااست به کاهش دمای پیستون کمک میکند. تاج پیستون به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و رخ آن اثر گذاری بسزایی بر نحوه احتراق سوخت دارااست در حالتی که طراحی درست آن، سبب ساز اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید مینماید. این آسیب موجب خردشدن قطعات کوچک در میان پیستون و سرسیلندر می گردد و حتی قابلیت داراست که همین آسیب سبب شکسته شدن حلقه هم بشود و مشکلات زیادی را نیز ایجاد کند و این وضعیت حیاتی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. جور ریختهگری که فضای متخللی داراست و مقاومت گرمایی کاهش در خودروهایی اصلی اقتدار پایینتر استعمال می‌گردد و نوع آهنگری که بافتی متراکم و کار کشته دارد برای ماشین های سنگین کلیدی اقتدار فراتر گزینه به کار گیری قرار میگیرد. قابلیت دارد در تعیین شمعهای موتور نادرست شده باشد و شمع از نوع خیلی گرم باشد. غلظت سوخت وارد شده به درون موتور بیش از حد و اندازه ناچیز باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. قابلیت دارد که پیستون در یکسری محل به صورت عمودی و از دور تا دورش در گیر گرفتگی شود و در درون سیلندر گیر کند، سیلندر این موتور برای پیستون خیلی ریز میباشد و در زمانه روشن شدن موتور خودرو براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد میشود و موجب می‌شود که پیستون در درون سیلندر گیر کند. حلقه های فشاری همچنین برای انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر فعالیت می نمایند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از نحوه جلیقه های آب جریان داراست ، پخش می شود. در حالی که ما می خوا هیم یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز داشته باشیم ، ما همینطور نیاز داریم که پیستون به آرامی در طول سیلندر با حداقل اصطکاک حرکت کند ، بدین ترتیب پیستون به مقداری فاصله نیاز دارد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه صدای پیستون سمند ef7 بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.