پتاسیم هیدروکسید و 10 نکته کاربردی به همراه ویدیو و قیمت روز – شرکت بیسموت

حیاتی وجود مشکلاتی که وی در ابتدای مسیر استخراج فلز از سود و پتاس توسط پیل گالوانیک داشت به زودی به خطای خودش پی موفقیت و فهمید که اساسی به فعالیت بردن محلول آبی اشباع شده می تواند مانع از جداسازی نمکها شود سرانجام در اکتبر سال ۱۸۰۷ دیویی تصمیم گرفت که در فرایند استخراج خود از پتاس مذاب به کار گیری کند و وقتی که الکترولیز را شروع کرد متوجه دانه های ریز مشابه جیوه و اهمیت جلای فلزی بر روی قطب منفی سلول الکتروشیمیاییشد.دیوی بازدید کرد بعضا از این دانه ها فوراً به وضعیت انفجاری می سوختند و شعله درخشانی پدید می آوردند در حالیکه بعضی دیگر به شرایط کدر در آمده و قشر نازک سفیدی روی سطح آنها را می پوشاند. در دیرباز این ماده شیمیایی را از شیوه واکنش هیدروکسید کلسیم (آهک هیدراته) اساسی کربنات پتاسیم ایجاد میکردند، اما امروزه از الکترولیز محلولهای کلرید پتاسیم اهمیت پروسه جیوهای یا غشایی ساخت میشود. همین ماده به آسانی با اسیدها واکنش داده و اشکال نمک های پتاسیم را تولید می کند که در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. کلر تحت عنوان یک ماده جانبی اساسی نوعی گاز آزاد می گرددپتاسیم باقی در محلول آب واکنش نشان دیتا و هیدروکسید پتاسیم ساخت می گردد. این ماده به تیتر یک ماده غذایی مستقیم انسانی توسط FDA ، بر اساس رعایت حالت عالی ایجاد بی خطر در نظر گرفته شده است. FDA در رخ استفاده طبق حساس روشهای ایجاد خوب، آن را به عنوان ماده غذایی مستقیم بی خطر می داند. گوارشی: سبب ساز سوزش مری و معده، استفراغ و ترشح زیاد بزاق میشود.در همین رخ دهن شخص را شستوشو داده، آب یا این که شیر خورنده شود به فرد و همینطور نباید وی را مجبور به استفراغ کنید.به پزشک مراجعه شود. اشتعال: هیدروکسید پتاسیم غیر قابل اشتعال است البته در شکل تماس اهمیت آب یا رطوبت موجب اشتعال، مواد قابل اشتعال میشود. این ماده محلول در الکل، گلیسرول و البته آب و نامحلول در اتر و آمونیاک است و دارای نقطه ذوب 360 سانتیگراد و نقطه جوش 1327 سانتیگراد میباشد. تفاوت دربین سود (سدیم هیدروکسید) و پتاس (پتاسیم هیدروکسید) تا اوایل قرن ۱۹ همچنان ناشناخته باقی باقی‌مانده بود اگرچه شیمیدانان از روزگار های قبل احتمال دیتا بودند که خاک های قلیایی کلیدی اکسیدهای فلزی باشند اما این تفاوت به طور انقطاع معین نشده بود حتی لاوازیه در این گزینه حیث قطعی و معلومی نداشت و نمی دانست که جزء اساسی سود و پتاس چیست فقط در یک فرضیه حدس میزد که ازت یکی از از اجزای تشکیل دهنده این مواد باشد. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و طریق به کارگیری از پتاسیم هیدروکسید دمای جوش دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.