وای First Aid Guide – پوسته پوسته شدن سطح 1-450 سریع

[ad_1]

انواع بسیاری از وای first aid guide متفاوت در استراتژی های خود را در چگونه می توانید از سطوح 1-375 یا 1-450. تنوع وابسته است نویسنده ترجیح مسیر و تکنیک های او تلاش کرده است. نوع سرور استفاده می شود نیز نقش مهمی در درست کردن استراتژی است. در اینجا ما سعی خواهد کرد به شما به عنوان به طور کلی و به عنوان یک راهنمای ساده به عنوان ما می تواند.

چرا انتخاب یک کمک حرفه ای ؟

بسیاری از WoW برای اولین بار کمک راهنماهای توصیه خواهد کرد تبدیل شدن به یک پزشک پس از آن مفید است دوم حرفه ای. مهارت های درگیر در کمک های اولیه اجازه می دهد تا یک بازیکن به درمان خود و دیگران استفاده از مواد هستند که در زمانی که هیولا کشته شدند. کمک های اولیه نیز در نظر گرفته شده به عنوان یک اولیه حرفه ای, بنابراین یک بازیکن می تواند یک پزشک در بالا از ابتدایی خود را حرفه ای و بدون هیچ گونه خطر از تحمیل مجازات است.

هزینه مواد

برخی از مواد است که می تواند در کمک های اولیه همانطور که قبلا ذکر شد می توان به دست آورد از شکست دادن هیولا و اژدها در حالی که دیگران باید خریداری شده است. قیمت هر یک از مواد متفاوت خواهد بود بسته به نوع سرور استفاده شده توسط بازیکن. اکثر گیمر ها توصیه نمی شود دستیابی به کمک های اولیه و مهارت اگر بازیکن در حال حاضر به خیاطی پس از عرضه پارچه تقسیم خواهد شد بین دو مهارت است.

درست در کمک های اولیه

در جهان وارکرفت بازی یک بازیکن که مایل به آموزش به عنوان یک پزشک باید به یک شهر و به دنبال یک مربی. آموزش متفاوت برای داد و گروه ترکان و مغولان بازیکنان و مکان های که در آن آنها می توانید از این مربیان نیز متفاوت است در بسیاری از سطوح. می شود پزشک نیاز به دریافت از طریق مراحل مختلف برای رسیدن به آخرین مرحله از استاد بزرگ کمک های اولیه. خدمات آموزشی برای استاد بزرگ را می توان به دست آورد هنگامی که بازیکن واز طریق سطوح 1-350 یا 1-375.

کمک های اولیه و مهارت های بسیار مفید در درست کردن به خصوص برای شکارچیان و جادوگران که با استفاده از باند در حیوانات خانگی خود را. این ترفند با توجه به متخصص World of Warcraft, بازیکنان, این است که برای جمع آوری به عنوان بسیاری کتانی که ممکن است در اوایل. نیز وجود دارد که ویژه باند است که می تواند به دست آورد در میدانهای است که می تواند در مفید آمده است در مرحله ی دوم از این بازی است.

برای تکمیل 1-450 سطح یک بازیکن باید قادر به ایجاد سنگین Frostweave پانسمان پس از رسیدن به 400th سطح. این دستور برای ساخت این باند کاهش یافته است و باید در بر داشت. محل به احتمال زیاد برای پیدا کردن قطره است در Zul’Drak در میان یخ ترول و هر WoW First Aid guide به شما بگویم که این آسان نیست برای پیدا کردن و یا به دست آوردن.

[ad_2]