مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

جهت مقاوم سازی بنا هاي نامقاوم در برابر زمین‌لرزه در سطح عملکرد مورد انتظار، راههاي مختلفي وجود دارد که در ادامه به برخي از آنان اشاره مي شود . از هر یک از همین راهکارها و يا از ترکيبي از آن‌ها مي توان جهت تقويت و بهسازي بنا به کار گیری نمود. طریق جداسازي در قالب تکيه گاه بنا اي قابل انعطاف نظیر فنر مورد به کار گیری قرار مي گيرد. درصورت تصميم به مقاوم سازی ساختمان، لازم است راهکارهايي که جهت تقويت سازه از نظر فني تحليل و بررسي مي گردد، از نظر اقتصادي نيز به طور دقيق ارزيابي شده، حجم عمليات، مقادير مصالح مورد نياز، تجهيزات اضطراری و بطورکلي هزينه تمام شده برآورد گردد. 1- طراحی و چک مقدار مصالح FRP جهت مقاوم سازی سازه به عامل رفتار غیر ایزوتوپ در مقایسه کلیدی مقاوم سازی اصلی بتن یا این که فولاد متفاوت تر است. عموماً پس از ارزيابي وضعيت موجود ساختمان، کلیدی ديدگاهي مهندسي ميتوان در سه جور بندي مناسب جهت اقدام به مقاوم سازی يا تخريب و نوسازي ساختمان مبادرت نمود. تعداد پروژه هایی که در رابطه دارای سیستمFRP در سطح جهانمورد استعمال قرار گرفته،به طور چشمگیری ارتقا یافته است، به طوری که طی 10 سال گذشته از تعداد ناچیز به یک‌سری هزار پروژه در اکنون حاضر رسیده است. به طور کلی می قدرت گفت مقاوم سازی دارای FRP اصلی مزایای بسیاری همچون دوام در برابر کارداران مخرب محیطی، مقاومت کششی مضاعف ، آسانی اجرا ، ارتقا عمر خستگی سازه و کاهش توزیع سوراخ ، سبکی و تجهیزات مناسب می باشد. الیاف FRP اصلی وزن پایینی هستند و به نسبت مصالح سنتی مانند بتن و فولاد سبب ارتقاء چشمگیر وزن بنا نمی شوند. درآخر در صورتي که ميزان ضعف ساختمان بيش از ۷۰ بهینه سازی سایت باشد تقويت کاربر مورد نظر به صرفه نبوده، بايد نسبت به جايگزيني کاربر اقدام گردد. در همین مطلب هدف مقاوم سازی یک پروژه بتنی می باشد که ذیل وضعیت و بارگذاری مورد لحاظ اهمیت شکست مواجه شده می باشد و بعضا مقاطع ستون ها آن‌گاه از پایان طراحی پاسخ نداده اند. دال بتنی در واقع نوعی سقف یکپارچه بتنی هست که در کف سازی گونه های ساختمان ها و عرشه گونه های پل ها استفاده می شود. مصالح FRP (Fiber Reinforcement Polymer) یا این که پلیمر تقویت شده حیاتی فیبر که امروزه کاربرد زیادی در ترمیم، تقویت و مقاوم سازی بنا ی بتنی و فلزی و هم صنعت کامپوزیت دارند، از دو جزء اساسی تشکیل میشوند؛ فایبر (الیاف) فیلم مقاوم سازی ستون دارای frp و ماتریس (رزین). در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط مهم چه جایی و طریق به کار گیری از هزینه مقاوم سازی مهم frp دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.