مصرف پتاسیم در بارداری و نکاتی که باید بدانید – مینت

اسیدوز متابولیک ممکن می باشد در آریتمی قلبی یا این که مرگ بهخاطر نارسائی قلبی بهدلیل کمتر پتاسیم عضلة قلبی، بالا بودن پتاسیم خارج سلولی و تغییر پتانسیل غشا دخیل باشد (24 و 27). مطالعات درمانی نشان داده میباشد که تصحیح اسیدوز برای درمان گوسالههای اسهالی ضروری است (12). از همین گذشته اصلاح اسیدوز در دراز مدت برای پیشگیری از پیشرفت آن برای زنده ماندن گوسالههای اسهالی حتمی و حتمی هست (22). بهدلیل این‌که اسیدوز یک عدد از عوامل دارای در تشدید بیماری است و اسهال باعث بهوجود داخل شدن اسیدوز میشود، در نتیجه فهم مناسب از منشا و فضای سبز آن بسیار دارای است. در سندرم اسهال بهدلیل دهیدراتاسیون کلیدی درصدهای گوناگون و کمتر فشار خون، حیوان جهت بقاء حیات و ساخت انرژی به مسیر گلیگوژنولیز بیهوازی رو میآورد. 1) کاهش الاستیسیته پوست، بی آبی دهان و بینی و آنوفتالمی (حدود 8 درصد دهیدراتاسیون). وضعیت تهوع، احساس ضعف و خستگی، خشکی پوست، تپش قلب، نارساییهای کلیوی و حتی خطر فلج شدن پایین مجموعهی مشکلاتی هست که در شکل دریافت پتاسیم دارای دوز بالا برای شما حادثه میافتد. فقدان ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز مادر مانند پتاسیم، کلسیم و آهن و عدم رسیدگی و تأمین آنها از شیوه تغذیه و مکملها ممکن است منجر آسیبهای کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت در تن درستی جسم و مغز جنین بشود. پس تأمین بودن یک فرد باردار از حیث مواد مغذی نسبت به یک شخص در حالت ساده با بیشتری هم پیدا میکند؛ به جهت مثال در صورت نبود کلسیم مادر تن حتی از استخوان و دندان مادر کلسیم آیتم نیاز او خرید پتاسیم بی کربنات را تأمین میکند. در انتهای دوره ترکیب لاشه و شاخص­های رویش موردبررسی و مقایسه قرار گرفتند. در حین بارداری فضای سبز بدن مادر، در هر شرایطی پرورش جنین و نیازهایش را ترجیح میدهد. ساقهها ضعیف هستند و غلاتی مانند ذرت و دانههای کوچک در گیر رکود در رویش میشوند. در همین نوشته در رابطه اساسی مصرف پتاسیم در بارداری صحبت خرید پتاسیم سیترات می کنیم. یک عدد از ایراداتی که در حاملگی اکثر اوقات زنان پیش میآید، مسئلهی فشار خون در بارداری است. گرفتگی ماهیچه ها در میان زنان حامله زیاد شایع است؛ تأمین کلسیم و پتاسیم تن در دورهی بارداری به رفع همین گرفتگیها کمک خواهد کرد و همینطور خطر ابتلا به پوکی استخوان در سنین فراتر کمتر مییابد. همین آزمایش میزان اسید اوریک را در خون یا این که ادرار اندازهگیری میکند. همین مخالفان حساس استناد به این‌که استانداردهای میزان مرغوب بودن به خوبی رعایت نشده اند، به شدت معتقدند که مطالعات خراب شده است. 2) شدت یافتن علامت ها قبلی، پاها و حفرة دهن سردتر از قسمتهای دیگر تن (حدود 10 درصد دهیدراتاسیون). 3) شوک، ارتقاء علامت ها مرحلة قبل ( حدود 12 % دهیدراتاسیون). بااینحال، پزشکان باید به جهت تجویز پتاسیم احتیاط متعددی داشته باشند زیرا پتاسیم بیشازحد به جهت شخص می تواند سبب ساز به ارتقاء بیشازاندازه پتاسیم در تن یا این که هیپرکالمی شود. در حالی که حجم خون در دورهی حاملگی دو برابر می‌گردد و عدم تعادل در تراز الکترولیتها با خطر ضعیف شدن سیستم ایمنی تن همراه است؛ پتاسیم همچنین سطح مایعات و الکترولیتها در بدن را در حد متعادل حفظ میکند.