مزایای مبلمان اداری ارگونومیک

[ad_1]

در جهان گام سریع از کسب و کار ارگونومیک مبلمان اداری مفید در حفظ کارگر شور و شوق و بهره وری و سلامت کلی. علم ارگونومی باز کرده است تا درهای جدیدی را به اجازه دادن به کارگران دفتر اثربخشی بیشتر با کمتر کردن زمان از همیشه قبل از. در دراز مدت ارگونومیک مبلمان اداری را کاهش می دهد سلامت مربوط به هزینه ها و صورتحساب های پزشکی صرفه جویی در هر دو کارمند و کارفرما پول بدون در نظر گرفتن هزینه های چشمگیر مرتبط با طراحی ارگونومیک.

در نظر مشترک دفتر بیماری سندرم تونل مچ دست و اصلاحی عمل جراحی. عمل جراحی است که راه حل در دسترس است اگر سندرم تونل کارپ پاسخ نمی دهند به خوبی در سه تا دوازده ماه از درمان های غیر جراحی. در حالی که یک کارگر دفتر مبتلا به سندرم تونل مچ دست خود و یا بهره وری کاهش می یابد. اگر عمل جراحی لازم است یک کارگر را از دست دادن یک یا دو روز بهبود زمان اگر دست غیر غالب این است که عمل هر چند تا دو هفته مورد نیاز است. اگر دست غالب عمل است در شش تا دوازده هفته از خرابی می توان انتظار داشت با توجه به موفقیت درمان فیزیکی است. برای یک شرکت و کارمند این است که گران است.

ارگونومیک مبلمان اداری شامل اما نه محدود به موارد زیر تطبیقی دستگاه: عینک کامپیوتر (برای کاهش تابش خیره کننده) ، armrests و فوم پد کتاب و دارندگان سند با یا بدون یک خط راهنمای ارگونومیک موش و صفحه کلید و صندلی و پا و استوار است. هر یک از این دستگاه ها طراحی شده است برای ترویج و استقرار مناسب و گردش خون بهتر و کاهش سطح استرس بدن و کاهش کارگر آسیب است.

علاوه بر این بسیاری از مزایای اداری ارگونومیک مبلمان اداری ارگونومیک در فضا می تواند در ترکیب کشش شکستن نرم افزار. این قابل تنظیم نرم افزار اجرا می شود در پس زمینه و می تواند برنامه ریزی با دوره استراحت به کشش درد عضلات گردن شل انگشتان دست و یا مچ دست و کاهش خطر آسیب استرس تکراری. همچنین در نظر گرفتن معافیت های کوتاه می تواند کمک به مغز تمرکز در عمق پروژه که خورد به ساعت در یک روز کار. این نرم افزار در دسترس است برای حدود 40 دلار است و راه دیگری برای افزایش مزایای ارگونومیک مبلمان اداری.

[ad_2]