مخزن اکسیژن مایع – پرشیا گاز آسیا

پس از اینکه گاز باطن کپسول به اتمام رسید مخزن آن را در جایی مناسب حفظ نمایید و به به دور از نور مستقیم خورشید باشد، همینطور آن را در جایی که مواد آتش زا وجود دارد قرار ندهید. علاوه بر انبارش، تخلیه و بارگیری سیلندرهای گاز اکسیژن نیز حائز اساسی است و می بایست از بارگیری گاز اکسیژن در کنار گازهای آتش زائی مثل گاز هیدروژن ، گاز متان و سایر هیدروگربن ها دوری کرد. سیلندر ها از محصول آلومینیوم، کربن استیل، کروم مولیبدن، استینلس استیل به رخ درزدار و بدون درز ساخته می شوند که نسبت به کالا و ضخامت آنان اهمیت فشار کاری و آزمون متفاوت هستند. سیلندر های بدون درز فشار بالاتری را تحمل می کنند و به عنوان مثال به جهت گازهای آرگون، نیتروژن، اکسیژن، هلیوم، هیدروژن و … غواصان از گاز اکسیژن به جهت دریا نوردی به کار گیری می کنند. همچنین لباس اشخاص چنانچه کلیدی اکسیژن اشباع شده باشد، خطر آتش سوزی برای آنان وجود دارد؛ براین اساس می بایست همین لباس ها از تن اشخاص خارج شود و از منابع حیاتی پتانسیل تولید حریق غربت کنند. از اکسیژن مایع به عنوان اکسیدکننده سوخت های مایع در سیستم های محرکه موشک ها استفاده می شود. یک عدد از کاربرد های سیلندر ۵ لیتری، حفظ گاز اکسیژن به جهت احیای بیماران تنفسی، در منازل و اماکن عمومی می باشد. یکی دیگر از طرز هایی که به جهت ایجاد گاز اکسیژن استفاده می شود، برقکافت آب در میزان های آزمایشگاهی است. البته در صورتی که در کنار مواد آتش زا قرار بگیرد از آن جهت که یک عدد از مواد اهمیت برای شعله های آتش وجود اکسیژن می باشد می تواند دوچندان خطر آفرین باشد و مانع از مهار آتش شود. سیلندر های گاز اکسیژن به تنهائی خطر آفرین نمی باشند البته در صورتی که در کنار یک سیلندر آتش زا نظیر گاز هیدروژن ، گاز متان و بقیه هیدروکربن ها قرار گیرند خطر آفرین می شوند و در صورت بروز نشتی انفجار مهیبی شکل خواهد داد، در سرانجام روش ی انبارش این سیلندرها فوق العاده اکسیژن مایع شیراز دارای می باشد. کل کارکنانی که سیلندر های گاز اکسیژن را جابجا نموده و مسئولیت بررسی بر خطوط لوله کشی گاز را به عهده دارا‌هستند می بایست دیتاها و علم به اندازه در خصوص ویژگی ها و خطرات گاز اکسیژن، احتیاط ها و اقدامات لازم داشته باشند. از مهمترین کاربرد های کپسول/سیلندر ۱۰ لیتری جهت شارژ گاز اکسیژن، برای احیای تنفس بیماران در بیمارستان ها و درمانگاه ها می اکسیژن مایع قیمت توان اشاره کرد. ۲۱درصد هوایی را که تنفس می کنیم اکسیژن، ۷۸ درصد آن را نیتروژن و یک درصد بقیه را بقیه گازها تشکیل داده است. عنصر اکسیژن دارای وزن اتمی gr/mol 9994/۱۵ است، کوچکترین کاربر از گروه شانزدهم جدول تناوبی میباشد که اصلی نشانه شیمیائی O و عدد اتمی ۸ نشان داده شده است.