لیفت شقیقه، معیارهای زیبایی شقیقه و روشهای جراحی لیفت شقیقه

البته بایستی دانست که مدت ماندگاری هیچ یک از این نحوه ها دائمی نیست و پوست صورت سپس از اجرای تمامی ی این ترفند های غیر جراحی در کمتر از یک سال به موقعیت قبل خویش بر جراحی لیفت شقیقه مشهد می گردد. افرادی که سازه به دلایل متعدد شادابی و طراوت پوست شکل خود را از دست دیتا اند، می توان اساسی بهره مندی زا مزایای لیفت صورت دوباره حساس خوب داشتن پوستی زیبا را تجربه کنند. صرفا ایرادی که در تکنیک کانولا ممکن میباشد ایجاد شود ، ناهمواری در پوست می باشد.در تکنیک لیفت شقیقه حیاتی ژل می قدرت از فیلرهای متمایز برای تزریق استفاده کنند البته همگانی ترین این فیلرها ، فیلرهای اسید هیالورونیک می باشند. همان طور که گفته شد، لیفت رخ (که به آن لیفتینگ صورت، بالا کشیدن پوست رخ یا سفت نمودن پوست نیز گفته می شود) به روش های جراحی و غیر جراحی قابل انجام است. به همین برهان است که اکثری از کسانی که در سنین بالا قرار دارند، به فکر انجام لیفت صورت دارای جراحی یا اهمیت طرز های غیر مهاجم می افتند. لیفت صورت یا این که ریتیدکتومی (rhytidectomy) عملی می باشد که با هدف بهبود وضعیت پوست شکل و جوانسازی آن به صورت همیشگی انجام می شود. اصلی میباشد این نکته را یادآور شویم که حساس این نحوه درمانی لیفت و کشیدن پوست شکل نمی اقتدار پوست اضافی را برداشت یا این که ساختارهای تحت پوست را سفت کرد و یا این که کشید. هایفوتراپی امروزه می توان گفت پیشرفته ترین تکنولوژی جهت لیفت رخ بدون جراحی و فقط در یکسری جلسه قابل انجام است.البته به هیچ تیتر نمی توان گفت که این نحوه ماندگاری بلندمدتی به مانند جراحی لیفت شکل دارد. می قدرت گفت شدت درد مضاعف اندک می باشد و زیرا درد غیر تحملی ندارد پس نیازی به بیحسی موضعی نمی باشد . اهمیت وجود اینکه نتیجه لیفت شقیقه تا مدت روزگار زیادی ماندگار میباشد ولی نمی توان آن را دائمی دانست. آن‌گاه از اتمام جراحی، عاقبت به طور کامل معلوم هست ولی برای عاقبت آخری و دلخواه می بایست دو هفته حوصله نمایید تا ورم و کبودی ها به طور کامل از در بین بروند.