لازم دوچرخه سواری در کوهستان تجهیزات

[ad_1]

آماده بودن در حالی که بر روی دوچرخه کوهستان نوین است باید مطلق و یک قاعده کلی است که برای همیشه بسته بیشتر دوچرخه سواری در کوهستان تجهیزات دورتر از کمک شما برنامه ریزی می شود. وجود دارد یک چند ملاحظات مهم شما همچنین باید بدون در نظر گرفتن سطح مهارت دوچرخه سواری در کوهستان است که شما برنامه ریزی برای شریک شدن در.

اولین نظر برای هر کسی که برنامه ریزی بر فعال بودن در خارج از منزل صرف نظر از دوچرخه سواری در کوهستان و یا نه باید به خوبی مواجه نگردند کیت کمک های اولیه. شما می توانید خرید دوچرخهسواری خاص کیت کمک های اولیه است که به صورت هدفمند طراحی شده به خوبی در یک بسته کوچک زیر صندلی و یا حتی در جوال. به خوبی مواجه نگردند کیت کمک های اولیه شامل ضد عفونی کننده درد مسکن تانسور باند band-ایدز moleskin و موچین.

دوم ضرورت این است که یک دوچرخه کوهستان خاص کیت ابزار و وجود دارد بسیاری از گزینه های در دسترس به عنوان به نوع دوچرخه شما و ابزار شما می خواهید آن را شامل. بسیار اساسی کیت ابزار باید ابزار مورد نیاز مورد نیاز برای تعمیر پنچر خواهد شد و به سادگی زیر صندلی خود و یا در یک خورجین. ابزار دیگر به دنبال یک Allan کلید یا کوچک آچار یک زنجیره شکن تایر سنج یک چاقوی ارتش سوئیس و برخی از نوار قوی.

دیگر به شدت توصیه می شود قطعه ای از دوچرخه سواری در کوهستان تجهیزات شامل یک یدکی دوچرخه سواری در کوهستان های زنجیره ای. هر دوچرخه سواران با تجربه می دانم که همه به خوبی از چگونه از آن آسان است به سینه زنجیره ای در دنباله و سردرد می تواند باعث. اغلب شکسته زنجیره ای را می توان تعمیر, اما آیا خطر بودن سمت چپ بدون یک.

تاریخ و زمان آخرین اما قطعا نه دست کم قابل حمل پمپ هوا. این پمپ آمده در اشکال و اندازه های متعددی است و می تواند خریداری شده به طور خاص به جا دوچرخه خود را. بیشتر مناسب می تواند در زیر صندلی یا در جوال و اغلب تعمیر کیت شامل یک.

تمام این قطعه از تجهیزات طراحی شده به سبک وزن و به راحتی ذخیره شده بر روی دوچرخه خود را. هرگز خطر سفر به دور از کمک بدون پس از آن به دلیل آماده بودن با حق دوچرخه سواری در کوهستان تجهیزات می توانید ذخیره کنید شما ساعت بسیاری از سرخوردگی.

[ad_2]