عمل کوچک کردن سینه مردان یا ژنیکوماستی – مجموعه تخصصی پزشکی رخ آرا

تودهای که در اثر سرطان تولید شده باشد، معمولا درست ذیل نوک سینه ایجاد نمیشود.خصوصیات و ماهیت بافت سرطانی با بافت حاصل از تبارک شدن پستان در اثر ژنیکوماستی متفاوت است. بعضا تایم ها اصلی جدا مصرف دارویی که به ژنیکوماستی سبب ساز شده است نظیر مواد دوپینگ ، اختلال برطرف میشود. بعضی از مردان نیز تنها به عامل چاقی، اهمیت پستان های برآمده هستند، البته در بزرگی سینه به ادله تبارک شدن غدد سینه به این معنی که ژنیکوماستی، چاقی اثر گذار نیست.غده دقیقا پایین نوک سینه متمرکز است، اما چربی در تمامی بخش ها سینه پخش میشود. سکو یک: تجمع نقطهای و موضعی بافتهای حول نوک سینه میباشد. کاهش چربی بیشتر و بافتهای غدد لنفاوی که بیش از حد پرورش کرده است. ممکن است رعایت بعضا نکات به شما امداد کند که این بیماری پیشرفت نکند و یا دکتر غدد ژنیکوماستی گهگاه بهبود یابد. دکتر شما ممکن میباشد هر ماه اندازه پستان را پیگیری نماید و زیر حیث داشته باشد. هنگامیکه تعادل میان دو هورمون استروژن (هورمون زنانه) و تستوسترون (هورمون مردانه) به هم بخورد ممکن است سینهها تبارک شوند. مرتبه سه: بزرگ شدن میانگین مهم بیشتر پوست جزئی. اهمیت به کارگیری از برداشت بافت می توان مقدار بیشتری از بافت غده سینه و پوست بیش تر را برداشت در صورتی که همین فعالیت اهمیت لیپوساکشن مقدور نیست. حتمی به ذکر میباشد که داروهای مخدری مانند آمفتامین، ماری جوانا و هروئین و بیماری کبدی ناشی از افراط در مصرف الکل هم سبب پهناور شدن پستان میگردند. فرد از ماری جوانا، داروهای استروئیدی یا این که مشروبات الکلی استفاده نمی کند چرا که همین مواد می تواند منجر ایجاد سینه پهناور و افتاده شود. معالجه ژنیکوماستی در خانه فقط می تواند علامت ها نخستین این عارضه را مهار کند. چنانچه علت تبارک شدن پستانها، بیماری یا این که تومور باشد، علت مهم بایستی درمان شود.در اکثر زمان ها مردان، ژنیکوماستی در هر دو سینه تماشا می گردد اما اگر صرفا یکی از سینهها برآمده بود می بایست جهت معاینه دقیقتر به پزشک معالج مراجعه شود.