صرفه جویی در زندگی کمک های اولیه راهنمایی

[ad_1]

این مهم است که هر کس می داند که اصول کمک های اولیه و تکنیک های. شما می دانید چه باید بکنید اگر شما کسی را دیدم خفگی است ؟ اگر شما کسی را دیدم ناخودآگاه شما خواهد بود قادر به اداره CPR? چگونه شما واکنش نشان می دهند در یک وضعیت اضطراری ؟ بسیاری از ما هرگز در این وضعیت که در آن ما نیاز به استفاده از کمک های اولیه تکنیک های, اما شما هیچ وقت نمی دانید زمانی که شما ممکن است نیاز به گام برای کمک به صرفه جویی در زندگی کسی. شما ممکن است نیاز به استفاده از آنها در محل کار, در خانه, در حالی که سفر و یا برای خرید بیرون. دانستن روش های درست می تواند تفاوت به فرد بازیابی و شما حتی می تواند صرفه جویی در زندگی خود.

شرکت معتبر اولین دوره کمک های اولیه است که یک جای خوب برای شروع وجود دارد و کمک های اولیه مراکز آموزشی در سراسر کشور است. با اتمام این دوره به شما خواهد آموخت که مهارت و اعتماد به نفس دانم چه باید بکنید اگر یک حادثه اتفاق می افتد. می توانید آن را تنها یک ماده از چند ساعت به یاد بگیرند که چگونه به صرفه جویی در زندگی. شما می توانید یادگیری خود را با دوستان و یا با خانواده خود را. اگر شما کودکان آن را یک ایده خوب به هم یادگیری کمک های اولیه تکنیک های برای نوزادان و کودکان است.

قبل از حضور در اولین دوره کمک های اولیه در اینجا چند اصول برای کمک به شما آماده:

به عنوان اولین aider اولویت در هنگام برخورد با یک مصدوم هستند, همیشه, همان, A, B, C:

oAirway

oBreathing

oCirculation

اولین گام برای تعیین اولویت های خود را. در هر زندگی وضعیت تهدید کننده این مهم است که به تماس با خدمات اضطراری به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است. اگر مصدوم است ناخودآگاه باز و حفظ راه هوایی خود را. حذف هر گونه موانع از دهان خود در خصوص چک کنید که زبان خود را کاهش یافته است به پشت دهان خود را به عنوان این خواهد محدود کردن تنفس است. اگر مصدوم تنفس است محل آنها را در موقعیت بازیابی خواهد شد که اطمینان حاصل شود که راه هوایی خود را باقی می ماند رایگان از انسداد. اگر مصدوم تنفس را متوقف کرده است, شما می توانید کمک به انجام ترکیبی از ماساژ قفسه سینه و نجات نفس. هنگامی که شما بازدم تنفس شما به اندازه کافی اکسیژن به طور بالقوه نگه داشتن مصدوم زنده تا زمانی که خدمات اورژانس می رسند. این ماساژ قفسه سینه قلب کمک پمپ اکسیژن در سراسر بدن است.

همچنین مهم است به دنبال نشانه هایی از خونریزی و زخم های باز. اکثر خونریزی می تواند به طور موقت کنترل با استفاده از فشار مستقیم به این منطقه است. اگر مصدوم مصدوم شده است از سقوط و یا شما فکر می کنم ممکن است برخی از ضربه به سر, به یاد داشته باشید برای نگه داشتن فرد و هنوز هم اجازه نمی دهد سر خود را به چرخش – این یک گام ممکن است صرفه جویی در زندگی خود.

اینها فقط چند نکته اساسی برای کمک به شما در یک وضعیت تهدید کننده زندگی. اولین دوره کمک های اولیه را پوشش میدهد این روش به علاوه بسیاری از شما را در عمق دانش کمک های اولیه که عرضه خواهد شد شما را با دانش و اعتماد به نفس به طور بالقوه صرفه جویی در زندگی کسی.

[ad_2]