شیوع و علائم رانندگی در حال مستی

[ad_1]

مست رانندگی دریافت مقدار زیادی از توجه در امریکا است. یک فرد تصمیم به نوشیدن و رانندگی می تواند به نابودی زندگی بسیاری از. یک فعال راننده علیه رانندگی در حالت مستی به ماندن آگاهانه در رانندگی مست و هوشیار راننده ما جاده. با توجه به ملی ترافیک بزرگراه ایمنی دولت (NTHSA) ملی تلاش ها برای مبارزه با رانندگی در حال مستی آورده اند و مرگ عوارض پایین 35% از سال 1991 چشمگیر آمار به حداقل می گویند. اما آخرین اطلاعات موجود نشان می دهد که 32,885 نفر در تصادفات مربوط به رانندگان مست در سال 2010.

رانندگان که بارها و بارها دستگیر و برای رانندگی با غلظت الکل خون (BAC) ، 15 یا بالاتر و مقاوم هستند و به رفتار مخرب بدون در نظر گرفتن بلیط درمان و یا آموزش و پرورش در نظر گرفته شود, هاردکور, رانندگان مست. در سال 2011 به 70 درصد از رانندگان درگیر در تصادف با خودرو بود و بس ، 15 یا بالاتر. با توجه به NTHSA این رفتاری روند هاردکور رانندگان مست باقی مانده است نسبتا ثابت برای بیش از یک دهه. آمار هاردکور, مست, رانندگان نگران کننده است. رانندگان با داشتن بیش از بس .15 در حال 380 بار بیشتر از یک راننده هوشیار به درگیر در یک وسیله نقلیه تک کشنده تصادف خودرو.

این جمعیت جوان است که به خصوص تحت تاثیر مست رانندگی با تصادفات همواره باقی مانده و علت شماره یک مرگ برای کسانی که در سنین 15 تا 20 سال است. این NHTSA گزارش می دهد که 13.3 میلیون نفر جوان بین سنین 15 و 20 مورد مجوز و رانندگی در ایالات متحده در سال 2007 (آخرین اطلاعات ارسال شده توسط NHTSA). در میان این گروه از رانندگان جوان 5,148 رانندگان درگیر در تصادفات منجر به مرگ در سال 2009 که 2,336 رانندگان کشته شدند. به گفته NHTSA 33 درصد از این تصادفات منجر به مرگ درگیر یک راننده که نوشیدن و 28 درصد از جوانان کشته شده در حوادث بود و بس بزرگتر از .08.

هسته سخت رانندگان مست و بی تجربه و جوان رانندگان دو جمعيت به خصوص مستعد ابتلا به تصادفات مربوط به رانندگی در حال مستی. اما این تنها نیست جمعیت مستعد ابتلا به رانندگی در حال مستی. در سال 2011 الکل مربوط به مرگ و میر به خود اختصاص 31 درصد از کل خودرو و میر در سال 2011. برای هر 100 ، 000 نفر در ایالات متحده 3.2 درگذشت از الکل مرتبط با ماشین مرگ و میر. این عدد از 6.3 در هر 100000 نفر در سال 1991.

رانندگی با خیال راحت یک نگرانی عمده برای هر یک از ما. هوشیار هنگامی که شما رانندگی. نگاه برای ماشین است که tailgating بافی یا مارپیچ از طریق ترافیک. یک راننده مست ممکن است رانندگی در بخشهایی از جاده تعیین شده برای رانندگی و یا ممکن است درایو آهسته و نامنظم و یا سریع. نگاه برای رانندگان رانندگی در سراسر خطوط و رانندگی با چراغ خاموش و یا داشتن آهسته زمان پاسخ است. اگر شما نقطه یک وسیله نقلیه شما این باور است که رانده شده توسط یک راننده مست دور ماندن از ماشین. اگر ممکن است توجه داشته باشید از پلاک و نوع ماشین و جلو و به 911 تماس بگیرید.

[ad_2]