دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

دوزینگ پمپ ها از دارای ترین و کاراترین پمپ هایی هستند که در صنعت مورد استعمال قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از گونه های مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. در کلیه دوزینگ پمپها میتوان حساس تغییر‌و تحول کورس، نسبت دبی را تغییر بخشید هر چند در اکثر دوزینگ پمپها از تغییر فرکانس تزریق نیز به جهت در دست گرفتن دبی استعمال میشود. موضوع مضاعف اساسی در chemical pump، تزریق مواد اسید، گشوده و کلر مهم فشار و دبی معلوم به سیال می باشد و سبب می‌گردد تا میزان همین مواد به طور ظریف تزریق شود. در مقایسه اهمیت پمپ های دیگر با وزن کم، سایز کوچکتر و هزینه کارگزاشتن کمتری هستند. مهم خلاصی های آزاد تری می باشند، قطعات آن ها به یکدیگر تماس و مالشی ندارند. همین ماده که مقاوم به ضربه است و انتخاب آن منجر خودداری از آسیب دیدن پمپ در اثر خطا های انسانی می شود. موتور همین پمپها کاملا در برابر آلودگیهای بیرونی مانند گرد و غبار حفاظت خامک دوزي شده است. همین گونه از پمپها خصوصاً برای مواردی که حتمی میباشد مقدار متعددی از سیال انتقال یابد، یک گزینه عالی محسوب می گردند زیرا گنجایش بالایی دارند. حیاتی قابلیت و امکان انتقال مایعات حساس ذرات جامد،کاتالیست ها و غیره می باشد و می توان از مدل های متفاوت آن ها به جهت مواد متفاوت دوزینگ سکو به کارگیری کرد. همینطور اهمیت بسیاری از مواد سازگاری دارد و خوردگی آن دوچندان قلیل است. پلی پروپیلن PolyPropylene. این ماده از نظر قیمتی مقرون به صرفه میباشد و به جهت بیشتر مواد حیاتی خورندگی اندک قابل به کارگیری است. ناچیز بودن ارتفاع. اگر پمپ آب ندهد: نخست پمپ را خاموش کرده. برای جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلرها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد برای تهیه و تنظیم PH صورت می گیرد. جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه PH، از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید سدیم Castic or Naoh) و اهمیت یاری دوزینگ پمپ استفاده می شود. به جهت تهیه PH یا این که پلیمریزاسیون، از تزریق اشکال اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد به کار گیری قرار می گیرد. به همین جهت در سیستم های پمپ تزریق، مقدار دبی و فشار از گزاره پارامتر های دارای با بالا میباشند و قابل تنظیم میباشند.