دمپر هواساز گردِ پروانه ای

۲-از گزاره داده ها تکمیلی در گزینه دمپر هواساز می توان به ارتفاع دمپر هواساز اشاره نمود.با دقت به اِشغالِ عرضِ تیغه های دمپر در ساختار دمپر هواساز ، باید عرضِ حجمِ بدنه دمپر هواساز به میزان ای باشد که در زمانه عملکردِ دمپر هواساز، تیغه ها از بدنه ی دمپر بیرون نزده و از محدوده دمپر خارج نشود. این ورقه که ارتفاع و عرضِ آن به اندازه ابعادِ داخلیِ فریمِ دمپر هواساز هست و موتور دمپر هواساز توسط یک اهرم که به این کاغذ وصل است، سبب ساز گشوده و بسته شدنِ این ورقه شده و اساسی عملکردِ همین صفحه، میزان هوای عبوری از همین مدل دمپر هواساز تهیه و تنظیم یا مسدود می شود. نوع و روش عملکرد این دمپر دقیقا نظیر کارایی دمپر هواسازبر در دمپرهای چهارگوش است.این دمپر هواساز هم به دوصورت دستی و موتورایز قابل ساخت و کاربرد است. گونه ی کنترلِ دمپر هواساز که اهمیت دست عمل می نماید ،بدون نیاز به انرژی الکتریکی و بصورتِ تماماً دستی کار می نماید و هوای عبوری از دمپر هواساز را در اختیار گرفتن و یا مسدود می کند. ضروری به ذکر میباشد دمپر ضدحریق علاوه بر حالتِ فیوز حرارتی، توسط ی یک جور دمپرِ برقی که به یک سنسور دود و حرارت متصل است می تواند فعال شده و مسیر عبورهوای دمپر مسدود شود. در اینجا واجب به ذکر هست که در وضعیت عادی، دمپر هواساز تیغه موازی، از شیوه یک محورِ ثابت که در جنب دمپر هواساز تعبیه می شود تثبیت و در دست گرفتن می شود، البته چنانچه بعد ها همین دمپر هواساز از ابعادِ نرمال عمده باشد الزاما بایستی از قیدها یا ستون های نگهدارنده در موازاتِ ارتفاعِ دمپر هواساز بهره گرفت تا ارتفاع تیغه های دمپر هواساز بیش از اندازه، طویل نگردد و تیغه های موازیِ دمپر هواساز تاب برنداشته و تیعه های دمپر هواساز در برابرِ فشارهوا مقاومتِ به اندازه داشته و کاراییِ دمپر هواساز بصورتِ تمام حفظ گردد. در اینجا ضروری به ذکر میباشد جهتِ اطمینان از ثباتِ محلِ کارگزاشتن دمپر هواساز ،معمولا برای نگهداریِ دمپر هواساز در محل مشخصِ خودش، بصورت جدا از هم برای خودِ دمپر هواساز از یک ساپورت ویژه استعمال می شود تا از هرگونه لرزش ، سرو صدا جلوگیری بعمل آید. به طور مثال برای قطرهای ریز از موتور دمپر اساسی توانِ ۲ نیوتن-متر و به جهت قطرهای متوسط از موتور اصلی توانِ ۴ نیوتن-متر و به جهت دمپرهای کلفت از موتور دمپر اساسی اقتدار های ۸ نیوتن-متر به بالا استفاده می گردد. دمپرهوا ی برقی موازی را نیز می اقتدار از ورق گالوانیزه و نیز از پلی اورتان برای کانالهای پیش عایقِ پلی اورتان ایجاد و عرضه نمود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما خرید دمپر کانال.