دریچه کولر آبی دیواری و سقفی در ساختمان؛ دریچه کولر آهنی

دمپرهای دستی به وسیله یک دسته در بیرون از نتورک (مجرا) می چرخند. کارایی آن ها می تواند به صورت دستی دریچه سقفی گرد یا اتوماتیک باشد. محل کارگزاشتن ذیل دستگاههای فن کوئل که برای سهولت دسترسی به حرفه کوئل و تعمیرات دستگاه ، همینطور به عنوان محل مکش هوا در دستگاهها گزینه به کارگیری قرار می گیرد ، می توان از فیلتر در این دریچه ها استفاده کرد. یک گونه این روزنه که روزنه سوای گریل(شبکه) میباشد جهت دسترسی و تماشا شیرآلات استعمال می گردد. کاربرد : در همه مکانهایی که در آن ها از رشته کویل های سقفی و یا کانالی استعمال می شود. از یک دمپر می قدرت به مراد جدا نمودن سیستم تهویه هوای مرکزی (گرمایش یا خنک کننده) در اتاقی که از آن استفاده نمی شود و یا تنظیم جايگاه حرارت و در اختیار گرفتن هوا از اتاقی به اتاق دیگر به کار گیری نمود. روزنه خطی 30 مرتبه در دو دسته یکطرفه و دوطرفه ساخت می گردد که جور یکطرفه آن جهت کاربرد در نصیب پیشانی دیوار و یا این که سقف کنار دیوار جانبی و نوع دو طرفه آن در سقف بدور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار میگیرند. ساختارِ قسمتِ روزنه گرد پر رنگ دوچندان شبیهِ دریچه گرد تخت می باشد دارای همین تفاوت که لایه های میانیِ همین دریچه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفته اند و این لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ زیبا در محفظه می شوند. اضافه بر آن تبدیل گرد به 4 گوش و متصل شدن شبکه فلکسیبل از دیگر موردهای می باشد که می بایست در زمان پیاده سازی روزنه در نظر گرفته بشود. در دو جور حساس دمپر و بدون دمپر می باشند که در دهانه خروجی شبکه کولر و رشته کوئل ها یا پکیجهای سرمایش و گرمایش نصب می گردند. همین شبکه ها در محل هایی که نیاز پوشش و عبور هوا دارد کارگزاری می گردد و غالبا در محیط های باز از همین کانال ها استعمال می گردد. همین دریچه ها در سه کالا آهن، آلومینیوم و PVC ساخت می گردد که در پنج نوع گرد پررنگ ، تخت ، فنری ، زنبوری (مشبک) ، سونایی و موتوردار می باشند. از اشکال روزنه هوا ی مشبک می توان به انواعِ زاویه دار از قبیلِ”زاویه صفر” و “زاویه ی چهل و پنج درجه” که بصورتِ یکطرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهارطرفه پرتاب باد میکنند اشاره نمود. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد دریچه سقفی قیمت لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.