دانستن محدودیت های ساخت و ساز تجهیزات و تسمه بلند کردن اجسام

[ad_1]

هر سال هزاران نفر وجود دارد, پیشگیری از ساخت و ساز سایت صدمات و مرگ و میر در ایالات متحده است. کارگران ساختمانی که در حال هشدار و تمرکز بر ایمنی می تواند آنهایی که برای فرار از این آمار و حفظ یک محیط کاری امن برای خود و همکاران خود را. در حالی که آگاهی ایمنی است که کلید آن را اغلب جزئیات کوچک است که نادیده گرفته شده است. آگاه بودن از مکان های همکار, همکاران, عامل تجهیزات با خیال راحت و به طور کلی آگاهی از محیط اطراف شما بسیار مهم هستند. علاوه بر این که به درستی آموزش دیده در هر گونه تجهیزات از شما خواسته برای استفاده مهم است. شما باید بدانید که چه مقدار از وزن همه چیز مثل زنجیر و تسمه بلند کردن اجسام قرار است برای رسیدگی به جلوگیری از شکستن آنها به طور غیر منتظره.

اگر خود را زنجیر و طناب و تسمه بلند کردن اجسام با موفقیت انجام موارد بیش از ظرفیت حمل یک روز قبل از آنها می تواند باعث تضعیف جدی ایمنی تهدید. کارگران ساختمانی باید به راحتی قادر به شناسایی هنگامی که این نوع موارد باید تضعیف شده است. کل تیم باید در جریان این محدودیت ها از هر ابزار تجارت قبل از آنها شروع به استفاده از آنها. کارگران باید تلاش برای بررسی موارد به صورت روزانه به منظور کاهش خطر آسیب دیدگی است.

در حالی که بررسی زنجیر و تسمه بلند کردن اجسام روزانه بسیار مهم است و مراقب باشید به تعادل بار و همچنین به عنوان نگه داشتن آگاهی از موانع و زمین ناهموار که عامل هر گونه ماشین آلات. حمل و نقل اندازه بارهای از طریق خاک ناهموار طول می کشد یک آموزش اپراتور. آنها نیاز به دانستن محدودیت تجهیزات خود را قادر به جلوگیری از نکته اور و دیگر حوادث است. کارگران باید عادت نگه داشتن سایت کار رایگان از موانع است که می تواند ایجاد صدمات. سایت های ساخت و ساز نباید بدون آتش نشانی و کیت کمک های اولیه برای کمک به پاسخگویی به حوادث زمانی که آنها اتفاق می افتد. آن می تواند مفید باشد اگر اعضای تیم آشنا هستند با CPR.

[ad_2]