خواص عسل طبیعی و همه آنچه باید از این معجره بدانید!

برخی مطالعات انجام شده بر روی قند خون اعلام کردهاند که مصرف عسل می تواند منجر کاهش آن شود (9-10). در مطالعه انجام شده بوسیله L.CHEPULIS و همکاران نشان داده شد که دریافت عسل سبب ساز کاهش مقدار هموگلوبین HbA1c در موشهای اخذ کنندهی عسل در مقایسه اهمیت موشهای تغذیه شده اصلی سوکروز می شود (11). و در مطالعهای دیگر که در بین اشخاص مبتلا به دیابت انجام شد مصرف عسل به مدت 8 هفته تاثیر معنیداری بر قندخون ناشتا نداشت (12). به طور کلی نتیجه ها مطالعات متفاوت یافتههای ضد و نقیضی را در مورد تاثیر مصرف عسل طبیعی بر قندخون ناشتا و فشار خون نشان دادهاند. عسل بعنوان یک عدد از ارزشمندترین مواد غذایی به ادله دارا بودن مواد مغذی از قبیل قندهای طبیعی، مواد آلی، معدنی، ویتامین ها و بویژه تامین چکیده از انرژی روزمره از اهمیت ویژه ای برخوردار هست و علاوه بر همین در طب سنتی به اثرات درمانی عسل در بیماری های گوارشی، ضعف اعصاب، سرفه و اشاراتی شده است. اشخاصی که دارو یا هر مدل مکمل غذایی دریافت میکردند یا این که مقدار قابل توجهی عسل روزمره مصرف میکردند یا این که رژیم معمول خویش را تغییر‌و تحول دادند و هم کسانی که 80% راهبرد مطالعه را پیروی نکردند، از مطالعه کنار نهاده شدند. طعم جالب و محبوب درختان را کلیدی خرید از واجارو بچشید و لذت ببرید. این اشخاص میگویند عسل را اساسی زرده تخم مرغ ترکیب نمایید و در صورتی که عسل به شکل زرده تخم مرغ پخته شده ظواهر شود همین عسل طبیعی است، در غیر این صورت عسل تقلبی میباشد. حساس این روش فکر که اگر عسل بسوزد تقلبی هست و عدهای دیگر میگویند اگر عسل بسوزد طبیعی است، یک اعتقاد نادرست بوده که اشخاص سودجو به جهت فروش محصولات خود عسل طبیعی از کجا بخریم نی نی سایت پیشنهاد میدهند. در مطالعهی حاضر مصرف عسل موجب کمتر قندخون ناشتا شد که یافتههای همین مطالعه شبیه مهم مطالعهی Al-Waili بود که مصرف عسل به میزان 2/1 گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 هفته در مقایسه حیاتی گروه در دست گرفتن سبب ساز کاهش معنیدار قند خون ناشتا شد (16). دارای همین حال، مطالعات دیگر نتیجه ها معکوسی را نشان دادند (17). در یک مطالعه مصرف 70 گرم عسل روزانه به مدت 4 هفته اگر‌چه باعث کمتر قندخون ناشتا در اشخاص سالم در مقایسه اهمیت تیم اخذ کنندهی سوکروز شد البته همین اثرات از حیث آماری معنیدار فقدان (18). همچنین در مطالعهی Raatz و همکاران مصرف روزانهی 50 گرم عسل به مدت دو هفته در مقایسه اهمیت شربت فروکتوز تاثیر معنیداری بر سطوح قندخون ناشتا و تراز انسولین پلاسما نداشت (19). همین یافتههای متناقض احتمالا به استدلال تفاوت دسته عسل دریافتی، نبود استاندارد کردن میزان گیریها و نیز تفاوت حجم نمونهها و جمعیتهای مورد مطالعه باشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از عسل طبیعی در کوه ، شما شاید می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.