خرید شیر فشار شکن رکسروت – هیدرولیک نادری

وقتی که بخواهیم سیستم موازی ( موازی بسته شدن فشار شکن ها به نیز ) افت فشاری را که بخواهیم حیاتی دو یا این که تعدادی فشارشکن تامین می نماییم به همین رخ عمل می نماییم نخست افت فشار را میان شیرهای فشار شکن تقسیم یا این که در سیستم از دو فشار شکن به صورت موازی استفاده می کنیم. از نحوه آنالیز : نخست میزان Kv را از روی جدول گزینش نموده و سپس اهمیت استفاده از فرمول میزان افت فشار AP را نظارت مینمائیم . زیرا سیالی که به جهت در دست گرفتن فشار به قسمت فوقانی شیر برده می شود در یک لوله مضاعف نخ نما هدایت می شود؛ پس در صورتی که سیال عبوری درون سیستم اصلی ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای رشته رشته در اختیار گرفتن فشار دچار گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد برای پیش گیری از همین مورد در شروع ورودی به قسمت کنترل، از یک صافی به کار گیری می شود. 5- ورودی و خروجی شیر فشار شکن آریا به شکل رزوه ای مادگی بوده و اهمیت رزوه استاندارد می باشد. از آن جایی که بخش اعظم مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی (در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید صد رد صد بایستی از صافی (سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن به کارگیری کرد و صافی ها به صورت زمان ای و کلیدی برنامه زمانی تمیز و سرویس گردند.اگر تجهیزات نصب شده در خروجی شیرهای فشار شکن قابلیت تحمل فشار ورودی به شیر را نداشته باشند باید از شیر های اطمینان (safety valve) استفاده نمود تا در شکل فساد آن ها از دستگاه نگهداری به فعالیت آید . عملکرد صحیح شیر هیدرولیکی می تواند، از زخم به تجهیزات هیدرولیکی و جان افراد، ممانعت به فعالیت آورد. برای عملکرد درست آن‌ها رعایت مقادیر پایین الزامی است در صورتی که میزان دبی گذرنده از شیر در محدوده معلوم شده قرار نداشته باشد باعث به خنگ عمل نمودن شیر و زیان می گردد . میزان فشار جریان پایین دست شیر به وسیله سنسور اختصاصی حساس شده و به کنترلر ارسال می گردد.کنترلر این عدد اساسی مقدار از پیش تعریف و تمجید شده، مقایسه کرده و به یاری پوزیشنر سیگنال نیوماتیکی حتمی برای گشوده یا بسته شدن، شیر را به اکچوایتور شیر ارسال می نماید . تولید کننده شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار می بایست از شرکت استاندارد در میان المللی ASME مجوزهای ضروری را اخذ کند. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط حساس کجا و نحوه به کار گیری از شیر فشار شکن کارتریجی دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.