جی پی اس (GPS) چیست و چطور کار میکند؟

به این ماهوارهها نوستار (NAVSTAR) هم گفته میشود. تعداد همین ایستگاههای زمینی ۵ عدد میباشد که ایستگاه کلیدی اهمیت نام کلرادو اسپرینگ در آمریکا قرار داردو ۴ ایستگاه فرعی دیگر در نقاط دیگر کره زمین بومی هستند. در مناطق مستعد زلزله مانند حاشیه های اقیانوس آرام، سیستم GPS نقش زیاد اساسی و مهم را در پیش بینی زلزله های احتمالی بازی می کند. دیتاها جی پی اس در سیستمی حساس اسم سیستم شناسایی اتومات جاسازی می شود. توسط DGPS موقعیت مکانی و داده ها راداری می توانند روی چارت الکترونیکی مشاهده شوند و پایه ی IBS (سیستمی که در هم اکنون کارگزاشتن بر کشتی های تجاری است) را صورت گیرد. جهت شناسایی حالت جغرافیایی آنان را در میان ۱۰ تا ۱۰۰ متر امکانپذیر میسازد. نرمافزار و ریزپردازنده باطن گیرنده مسافت فی مابین آنتن زمینی تا ماهوارههای دارای ارتباط با گیرنده را انتخاب میکند بعد مهم استفاده از دست کم ۴ ماهواره حالت X وY و Z محل استقرار آنتن یا این که به عبارتی گیرنده انتخاب میشود. برای گزینش شرایط ، گیرنده GPS زمانهای دریافت شده را حیاتی زمانه خود مقایسه می نماید . اساسی استفاده از دست‌کم سه ماهواره یا این که بیشتر ، GPS می تواند طول و عرض جغرافیایی مکان خود را ردیاب و جی پی اس خودرو گزینش کند . اساسی این اکنون به کارگیری از همین سیستم به جهت تمامی جی پی اس ژئومکس رایگان است. همانطور که در همین رخ میبینید دستگاه ردیاب( GPS ) سیگنال هایی را که از ماهواره دریافت می‌کند به دو شکل SMS و یا این که GPRS به اپراتور ارسال می‌نماید و از آنجا به دو طریق: فضای ابری و یا این که SMS به مشتری آخری اطلاعات مربوطه منتقل می گردد که به وسیله گیرنده پردازش می شوند. ماهوارههای جیپیاس، هر روز دو بار در یک مدار ظریف بدور زمین میگردند و سیگنالهای حاوی دیتاها را به زمین میفرستند. به شما همین اطمینان را می دهیم که دقیق ترین و تمام ترین دیتاها موجود در خصوص اشکال دستگاه های ردیاب خودرو ، ردیاب فردی ، ردیاب آهنربایی ، ردیاب موتورسیکلت ، ردیاب تلفن همراه ، ردیاب دوچرخه و بقیه اشکال متعدد ردیاب را در تارنما ما خواهید یافت. در همین مدل سیستم ها که امروزه عمدتا از همین نوع ردیاب ها استفاده می شود و بیشترین کاربرد را دارند ردیابی بصورت لحظه ای و آنلاین صورت می پذیرد و داده ها بوسیله دستگاه به یک سرور از پیش انتخاب شده ارسال می شود و آنگاه به وسیله GPRS و یا SMS به قابل انعطاف افزار برنامه تلفن همپا خریدار ارسال می گردد.