جهان وارکرفت راهنمای در پارچه کتانی کشاورزی

[ad_1]

هیچ پول خود را اول شروع کنم ؟ این جهان وارکرفت راهنمای تدریس خواهد شد به شما یک راه یقین بدست آوردن سود مناسب و معقول برای شما به صرف به عنوان دوست دارید! مانند هر بازی World of Warcraft نیاز ارز به لباس شخصیت خود را به آن قوی تر و بهتر است. خانه حراج با استفاده از طلا و نقره به عنوان پول برای تجارت. طلا کشاورزی در جهان وارکرفت بسیار آسان حتی اگر شما جدید هستند. یکی از مواردی که خیلی سریع به فروش می رساند در خانه حراج و به راحتی می توان پرورشی توسط پارچه کتانی است که در تمام سطح پایین مناطق هنگامی که شما کشتن برخی از انواع موجودات است. پارچه کتانی است که به استفاده از کتانی باند برای اولین کمک های حرفه ای است که بسیار مفید است اگر شما یک شخصیت است که نمی توانید خود را التیام بخشد. شروع در اطراف سطح 6 تا 7 (بسته به کلاس خود) شما باید قادر به مزرعه پارچه کتانی به راحتی (گرم 1 تا 3 در هر زمان) توسط کشاورزی انواع مختلفی از موجودات بسته به جایی که شما آغاز شده است.

اگر شما آغاز شده به عنوان یک ارواح پس از آن بهترین شرط بندی شما است به مزرعه های انسان نما قرمز مایل به زرد صلیبیون در Tirisfal Glades بین بریل و Undercity. اگر شما آغاز شده به عنوان یک گنوم یا کوتوله سپس نمیخوام Morogh منطقه ارائه می دهد بهترین کشاورزی با هدف قرار دادن چند هدف یعنی Wendigos, Frostman عضو شورای نظارت مدت و Leper Gnomes. شروع کردن به عنوان یک انسان در Stormwind منطقه و سپس شما باید بروید به جنگل Elwynn هدف قرار دادن Kobolds نزدیکی دو معادن یعنی Fargodeep و Jasperdole یا هدف راهزنان بشر و Gnolls به طور یکسان.

برای Orc و ترول بازیکنان شما باید یک همراه و همدم یا گروه با هم و مزرعه در داخل Ragefire شکاف به عنوان Troggs و سوزاندن تیغه اورک ها وجود دارد رها کردن مقادیر زیاد حدود 3-5 پارچه کتانی در کشتن در زمان. اگر شما آغاز شده به عنوان یک Tauren سپس سرمایه گذاری شرکت. معدن east of Thunder Bluff بهترین مکان برای مزرعه. جدید شب الف در Teldrassil منطقه باید سعی کشاورزی جن Grells و Gnarlpines. خون الف ها از شروع نزدیکی Silvermoon باید هدف ارواح موجودات مانند اسکلت رومینگ این منطقه است.

حداکثر پشته برای پارچه کتانی 20 است و معمولا به فروش می رساند حداقل 1 طلا بسته به سرور شما و در دسترس بودن آیتم استفاده کنید. یک ساعت کشاورزی اگر شما هیچ رقابت خالص شما می توانید در اطراف به طور متوسط 100 پارچه کتانی و یا بیشتر. ربات های انسان نما معمولا بهتر از نرخ افت نسبت به سایر موجودات به طور متوسط. همچنین یک نکته را به یاد داشته باشید که اگر شما را تا خیاطی شما پیدا کنید که شما می خواهید برای دریافت جایزه پارچه قطره به خوبی و به آنها سرعت می توانید اضافه کنید.

[ad_2]