جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 24 فروردین- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز  یکشنبه  24 فروردین 99 اعلام شد.

شبکه آموزش 

ازساعت 7.45 تا 8 (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی)
متوسطه دوره اول:

ساعت 8 تا 8.20 درس کاروفناوری پایه 9

ساعت 8.20  تا 8.40 درس مطالعات اجتماعی  پایه 8

ساعت 8.40 تا 9 درس علوم تجربی  پایه 7

ساعت 9  تا 9.22 درس عربی  پایه 9

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11درس بازی وریاضی  پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی ونگارش  پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی ونگارش  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی وتفکر  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی ونگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس زبان انگلیسی 1 پایه 10 تمامی رشته ها

ساعت 15 درس دین وزندگی 1 پایه 10 رشته تجربی وریاضی

ساعت 15.30 درس حسابان 1 پایه 11 ریاضی فیزیک

ساعت 16 درس زیست شناسی2 پایه 11 رشته تجربی

ساعت 16.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته تجربی 

ساعت 17 درس فارسی3 پایه 12 تمامی رشته ها

 ساعت 22 تا 22.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضی

ساعت 22.30 تا 23 درس نگارش 3 پایه  12 تمامی رشته ها

 شبکه 4
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.25 درس ریاضی و آمار 1 پایه دهم  رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
    
ساعت 8.45 تا 9.10 درس عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت 9.10 تا 9.35 درس دین و زندگی 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی

ساعت 9.35 تا 10 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10 تا 10.25 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و  علوم انسانی
  
ساعت 10.25 تا 10.45 درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها – پایه 12 رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت 10.45 تا 11.10 درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه 11 رشته صنایع چوب  -شاخه فنی حرفه ای 

ساعت 11.10 تا 11.35 درس کاربرد تولید محتوا -پایه 12_ رشته رایانه شاخه کاردانش

ساعت 11.35 تا 12درس دامنه و فضای میزبانی  وب –  پایه 11- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link