جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه‌شنبه 26 فروردین- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جدول  مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما  برای روز سه شنبه  26 فروردین اعلام شد.

شبکه آموزش:

ازساعت 7.45 تا 8 (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه)

متوسطه دوره اول:

ساعت 8 تا 8.20 درس فارسی پایه 9

ساعت 8.20 تا 8.40 درس  عربی  پایه 8

ساعت 8.40 تا  9 درس ریاضی  پایه 7

ساعت 9 تا 9.22  درس مطالعات اجتماعی  پایه 9

برنامه دوره ابتدایی:

​​​​​ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی ونگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی ونگارش  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام‌ها وهدیه های آسمانی پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی ونگارش  پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس نگارش 1 پایه 10 تمامی رشته ها

ساعت 15 درس ریاضی 1 پایه 10  رشته ریاضی و تجربی

ساعت15:٣ درس فیزیک 2پایه ١1 رشته ریاضی 

ساعت16 درس ریاضی2  پایه11رشته تجربی

ساعت 16.30 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت 17 درس انسان و محیط زیست پایه 11تمام رشته ها

 ساعت 22 تا 22.30 درس هندسه 3 پایه رشته ریاضی فیزیک

ساعت 22.30 تا 23 درس فیزیک 3  پایه 12 رشته تجربی

 شبکه 4

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.25درس اصول عقاید  1 پایه 10  رشته  علوم و معارف اسلامی
 
ساعت 8.25 تا 8.45 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی 
    
ساعت 8.45 تا 9.10 درس عربی و زبان قرآن 3پایه 12 رشته علوم معارف اسلامی 

ساعت 9.10 تا 9.35 درس اصول عقاید 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت 9.35  تا 10 علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته  ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 10 تا 10.25 درس علوم و فنون ادبی1 پایه 10 ادبیات و علوم انسانی و رشته  علوم و معارف اسلامی

 ساعت 10.25 تا 10.50  مدیریت تولید – پایه 11 – مبحث کیفیت- شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 10.50 تا 11.15 درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه – پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 11.15 تا 11.38 درس استانداردبرنامه ریزی امورهنری درخانواده – پایه 11  – رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش

ساعت 11.35 تا 12 استانداردطراحی چهره  – پایه 10 – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link