جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه‌شنبه 16 اردیبهشت- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز سه شنبه 16 اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه  

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی  پایه 9  

ساعت 8.25 تا 8.45 درس عربی پایه 8  

ساعت 8.45 تا  9.05 درس ریاضی  پایه 7 

ساعت 9.05 تا 9.25 درس  نگارش پایه 8 

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش  پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و نگارش  پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه  سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی و نگارش پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

 متوسطه دوم : 

ساعت 14.30 تا 15  درس هندسه 2  پایه 11 رشته ریاضی فیزیک  

ساعت 15 تا 15.30 درس شیمی 1 پایه 10  رشته  ریاضی و تجربی 

ساعت 15.30 تا 16 درس جغرافیای ایران  پایه 10  تمام رشته ها    

 ساعت 16 تا 16.30 درس زیست شناسی 1  پایه 10 رشته تجربی 

ساعت 16.30 تا 17 درس عربی،زبان قرآن 2  پایه 11  رشته ریاضی و تجربی 

 ساعت 17 تا 17.30 درس زیست شناسی 3  پایه 12  رشته علوم تجربی  

 شبکه 4:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.25 درس ریاضی 1  – پایه 10- نسبتهای مثلثاتی   – شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش 
  
ساعت 7.25 تا 7.50 درس تولید و پرورش حبوبات -مراقبت از بوته  – پایه 10 -رشته امورزراعی -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 7.50 تا 8.10  درس استاندارد حسابداری صنعتی  -سیستم هزینه یابی مرحله ای  -پایه 12- رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش  

ساعت 8.10 تا 8.35 درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش  فتوشاپ   – پایه 11 – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش 

ساعت 8.35 تا  9 درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش  فتوشاپ   – پایه 11 – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
 
ساعت 9 تا 9.30 درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین   – پایه 12  –  رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای
 
ساعت 9.30 تا  10 درس تاریخ اسلام 1  پایه 10  رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10 تا 10.30 درس علوم و فنون ادبی 2   پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10.30 تا 11 درس  تاریخ اسلام 2 پایه 11 رشته  علوم و معارف اسلامی .

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link