جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 99- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز چهار شنبه 3 اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی  پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ادبیات فارسی  پایه 8

ساعت 8.45 تا  9.05 درس زبان انگلیسی  پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 ریاضی   پایه 8

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی   پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس شیمی 1 پایه 10 رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت 15 درس آمادگی دفاعی  پایه 10   تمام رشته ها 

ساعت 15.30 درس زبان انگلیسی 2   پایه 11  تمام رشته ها 

ساعت 16 درس فارسی 2 پایه 11 تمام رشته ها 

ساعت 16.30 درس زبان انگلیسی 3  پایه 12 تمام رشته ها   

ساعت 17 درس  فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک  

ساعت 22 درس ریاضی3 پایه 12 رشته تجربی   
  
ساعت 22.30 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی  پایه 12 

   شبکه 4:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا  8.30 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی 
 
ساعت 8.30 تا 9 درس عربی  زبان قرآن 2 پایه 11 رشته علوم انسانی 
    
ساعت 9 تا 9.30 درس فلسفه 2  پایه 12 رشته علوم انسانی و معارف   

ساعت 9.30 تا 10 درس اقتصاد  پایه 10 رشته علوم انسانی و معارف 

ساعت 10 تا 10.25 درس عربی،زبان قرآن 3  پایه 12 رشته علوم انسانی   

ساعت 10.28 تا 10.45 عربی 1  – پایه 10-قواعد درس3 و 4  -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش  

ساعت 10.45  تا 11.10 درس فیزیک  – پایه 10 و 11  -دما، گرما و انبساط  –  رشته های  شاخه  فنی حرفه ای و کاردانش 

ساعت 11.10 تا 11.35 درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی  – پایه 12 -رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای.   

 ساعت 11.35 تا 12 درس مدیریت تولید  پایه 11 – شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش   

انتهای پیام 

[ad_2]

Source link