جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه 28 فروردین- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز پنجشنبه  28 فروردین 99 اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 8 تا 8.20 درس زبان انگلیسی  پایه 9 

ساعت 8.20 تا 8.40 درس  کاروفناوری  پایه 8

ساعت 8.40 تا  9 درس مطالعات اجتماعی   پایه 7

ساعت 9  تا 9.22  درس علوم تجربی  پایه 9 

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11درس فارسی و نگارش پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی   پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 15 درس تفکر و سواد رسانه ای   پایه 10  تمام رشته ها 

ساعت 15.30 درس شیمی 2پایه 11  رشته ریاضی فیزیک و تجربی 

🔺ساعت 16 درس نگارش 2  پایه 11 تمام رشته ها

ساعت 16.30 درس ریاضیات گسسته  پایه12 رشته ریاضی فیزیک   

ساعت 17 درس فیزیک 3  پایه 12  رشته  علوم تجربی 

 ساعت 22 تا 22.30 درس شیمی3 پایه 12 رشته  ریاضی و  تجربی 

ساعت 22.30 تا 23 درس فارسی3 پایه 12  

 شبکه 4:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.25 درس اقتصاد پایه 10 رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 
 
ساعت 8.25 تا 8.45‌ درس عربی،زبان قرآن  2پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت 8.45 تا 9.10 درس  تاریخ اسلام  1 پایه 10 رشته علوم معارف اسلامی 

ساعت 9.10 تا 9.35 درس عربی ، زبان قرآن 2  پایه 11 رشته  علوم و معارف اسلامی 

ساعت 9.35 تا 10 درس عربی زبان قرآن  3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت 10 تا 10.25 درس فلسفه 1  پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10.25 تا 10.50  درس تاریخ هنر جهان  رشته گرافیک پایه 12-شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 10.50 تا 11.15 درس دانش فنی پایه- رشته ماشین ابزار  پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت 11.15 تا 11.35کنترل فرایندهای شیمیایی – رشته صنایع شیمیایی پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای  

 ساعت 11.35 تا 12 درس نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی حرفه ای و  کاردانش.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link