جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه 23 فروردین- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز شنبه  23 فروردین 99 اعلام شد.

شبکه آموزش

⬅متوسطه دوره اول:

ساعت 8 تا 8.20 درس ریاضی پایه 9

ساعت 8.20  تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8

ساعت 8.45 تا 9.10  درس عربی  پایه 7

ساعت 9.10  تا 9.30 درس ریاضی  پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی  پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی  پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش  پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا13:45علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته علوم تجربی

ساعت 15 درس فارسی 1 پایه 10

ساعت 15.30 درس  زمین شناسی پایه 11

ساعت16 درس تاریخ معاصر پایه 11 

ساعت 16.30 درس شیمی3 پایه 12

ساعت 17 درس سلامت و بهداشت پایه 12

 ساعت 22 تا 22.30 درس زبان انگلیسی 2 پایه 12

ساعت 22.30 تا 23 درس حسابان 2  پایه 12

 شبکه 4 
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8تا 8.25 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه1 رشته علوم و معارف اسلامی  

ساعت 8.25 تا 8.45 درس عربی،زبان قرآن 3  پایه 12  علوم و معارف اسلامی
    
ساعت 8.45 تا 9.10 درس منطق  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 9.10 تا 9.38  علوم و فنون ادبی  2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 9.35 تا 10 درس ریاضی و آمار 3پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی 

ساعت 10 تا 10.25 درس علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی
  
ساعت 10.25 تا 10.50 درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان4-پایه 11-شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش  

ساعت 10.50 تا 11.15 درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه 11 -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

ساعت 11.15 تا 11.35 درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 11.35 تا 12 درس عربی 3 پایه 12 مشترک بین تمام زمینه ها  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link