جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه 16 فروردین- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه 16 فروردین 99 اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.30 درس ریاضی  پایه 9

ساعت 8.30 تا 8.55 درس علوم تجربی  پایه 8

ساعت 8.55 تا 9.20 درس عربی پایه 7

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30   پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 پایه چهارم

ساعت 12.30  تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس هندسه 1 پایه 10

ساعت 15 درس هندسه 2 پایه 11

ساعت 15.30 درس زبان انگلیسی 1 پایه 10

ساعت 16 هندسه 3 پایه 12

ساعت 16.30 درس زبان انگلیسی 3  پایه 12

ساعت 17 درس ریاضیات گسسته پایه 12ریاضی 

ساعت 22 درس فیزیک پایه 12

ساعت 22.30 درس عربی،زبان قرآن  پایه 12 

 شبکه 4
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش

ساعت 8 تا 8.30 درس علوم معارف قرآنی 2

ساعت 8.30 تا 9درس علوم و فنون ادبی 1  

ساعت 9 تا 9.30  درس فلسفه 1

ساعت 9.30 تا 10 درس عربی،زبان قرآن 2

ساعت 10 تا 10.30 درس تاریخ 3 

 ساعت 10.30 تا 11 درس فلسفه 2

 ساعت 11 تا 11.30 اخلاق حرفه ای – شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم پودمان پنجم – مبحث بهره وری- مشترک بین شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 11.30 تا 12 درس دانش فنی پایه-شایستگی فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه- شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای

ساعت 13 تا 13.30 درس  کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی -شایستگی فنی پایه دوازدهم رشته الکترونیک -پودمان چهارم- شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای

ساعت 13.30 تا 14 دانش فنی پایه-شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان – مبحث حجم و وزن- شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای

انتهای پیام

[ad_2]

Source link