جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی  پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8

ساعت 8.45 تا  9.05 درس ریاضی  پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 علوم تجربی  پایه 7

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11درس فارسی و‌نگارش  پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس  فارسی و نگارش پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی و‌  نگارش پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس نگارش 1 پایه 10 تمام رشته ها 

ساعت 15  درس ریاضی پایه 10 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت 15.30 درس فیزیک2 پایه 11رشته ریاضی

ساعت 16 درس ریاضی 2  پایه 11 رشته علوم تجربی  

ساعت 16.30 درس دین و زندگی 2  پایه 11 رشته ریاضی و تجربی  

ساعت 17 درس انسان و محیط زیست پایه 11  رشته‌های ریاضی و تجربی 

ساعت 22 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک 
  
ساعت 22.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته علوم تجربی 

 شبکه 4

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.30 درس ریاضی و آمار 1  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی 
 
ساعت 8.30 تا 9 درس عربی  زبان قرآن 1  پایه 10 رشته  معارف اسلامی 
    
ساعت 9 تا 9.30 درس اصول عقاید 1  پایه 10  رشته معارف اسلامی   

ساعت 9.30 تا 10 درس ریاضی و آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10 تا 10.30 درس تاریخ اسلام 1 پایه 10 رشته  معارف اسلامی   

ساعت 10.30 تا 10.55 کارگاه نوآوری و کارآفرینی  – پایه 11-بازاریابی و فروش   -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش 

ساعت 10.55 تا 11.20 درس آب، خاک و گیاه  -پایه 10 – کشت و نگهداری گیاهان -رشته های زمینه کشاورزی شاخه  فنی حرفه ای

ساعت 11.20  تا 11.40 درس فناوری های نوین – پایه 11 –  از ایده تا محصول  – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش   

 ساعت 11.40 تا 12 درس ارتباط موثر  پایه 10- ارتباط کسب و کار   -رشته های زمینه خدمات- شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش  .

انتهای پیام

[ad_2]

Source link