جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه اول اردیبهشت- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای  روز دوشنبه  اول اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت 8.05 تا 8.25 درس کاروفناوری  پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ریاضی   پایه 8

ساعت 8.45 تا  9.05 درس ادبیات فارسی  پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 علوم تجربی پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30  تا 11 درس علوم تجربی و تفکر   پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس عربی زبان قرآن 2  پایه 11 رشته ریاضی و تجربی

ساعت 15 درس عربی زبان قرآن 3 پایه 12  رشته ریاضی و تجربی

ساعت 15.30 درس زیست شناسی 1  پایه 10 رشته علوم تجربی

ساعت 16 درس جغرافیای ایران  پایه 10 تمام رشته ها  

ساعت 16.30 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک  

ساعت 17 درس هویت اجتماعی  پایه 12 تمام رشته ها  

ساعت 22 درس زیست شناسی 3   پایه 12  رشته علوم تجربی
  
ساعت 22.30 درس هندسه 3   پایه 12 رشته ریاضی فیزیک 
   

شبکه 4

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.30 درس اصول عقاید 3  پایه 12 رشته معارف اسلامی 
 
ساعت 8.30 تا 9 درس علوم و فنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 
    
ساعت 9 تا 9.30 درس ریاضی و آمار 1 پایه 10  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

ساعت 9.30  تا 10 درس علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10 تا 10.30 درس ریاضی و آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

ساعت 10.30 تا 10.55  مدیریت تولید – پایه 11 مدیریت کیفیت  -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش . 

ساعت 10.55 تا 11.20  عربی2 -پایه11 – شاخه های  فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت 11.20 تا 11.40  ریاضی 1 پایه 10-  حل تمرین پودمان 4   – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .   

 ساعت 11.40 تا 12 طراحی و زبان بصری  پایه 10- مفهوم و فیزیک رنگ  – شاخه فنی حرفه ای.  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link