جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 8 اردیبهشت- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 8 اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

 ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی  دوره دوم متوسطه 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45  درس مطالعات اجتماعی پایه 7  

ساعت 8.45 تا  9.05 درس ادبیات فارسی پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 درس علوم تجربی  پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس فارسی و نگارش  پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 15 درس عربی،زبان قرآن 3  پایه 12 رشته ریاضی و  تجربی  

ساعت 15.30 درس جغرافیای ایران  پایه 10 تمام رشته ها  

ساعت 16 درس زیست شناسی 1 پایه 10 رشته علوم تجربی   

ساعت 16.30 درس عربی،زبان قرآن 2 پایه 11 رشته ریاضی و تجربی    

ساعت 17 درس زیست شناسی 3  پایه 12 رشته علوم تجربی   

 شبکه 4
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.30 درس ریاضی و آمار 1 پایه  10 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی    
 
ساعت 8.30 تا 9 درس جغرافیا 2  پایه 11 رشته علوم انسانی  
    
ساعت 9 تا 9.30 درس ریاضی و آمار 3   پایه 12 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی      

ساعت 9.30 تا 9.55 درس  نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر -پایه-  شاخه کاردانش 

ساعت 9.55 تا 10.25 درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری -پایه 12 –  شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت  10.25 تا 10.50 درس فیزیک -پایه 11 – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 10.50 تا 11.10 درس ریاضی3 – پایه 12 -محاسبات مشتق   – درس مشترک  شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 11.10 تا 11.35 درس ارتباط موثر  – پایه 10-درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای   

 ساعت 11.35 تا 12 درس دانش فنی تخصصی  پایه 12-رشته ساختمان  – شاخه فنی و حرفه ای   

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link