جدول زمانی آموزش تلویزیونی جمعه 5 اردیبهشت- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جدول مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه 5 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 9.05 تا 9.25 درس مطالعات اجتماعی پایه 9

ساعت 9.25 تا 9.45 درس عربی پایه 8 

ساعت 9.45 تا  10.05 درس ریاضی پایه 7 

ساعت 10.05 تا 10.25  درس ریاضی پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس  بازی و ریاضی پایه اول

 ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و نگارش پایه دوم

 ساعت 11.30 تا 12 درس  هدیه ها و پیام های  آسمانی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس  فارسی و نگارش پایه چهارم

 ساعت 12.30 تا 13 درس هدیه ها و پیام های  آسمانی  پایه پنجم

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت 14.30 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته  ریاضی و تجربی  

ساعت 15 درس آمار و احتمال  پایه 11  رشته ریاضی فیزیک  

ساعت 15.30 درس هندسه 1  پایه 10 رشته ریاضی فیزیک 

ساعت 16 درس فیزیک 2 پایه 11  رشته علوم تجربی  

ساعت 16.30 درس زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی    

ساعت 17  درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ریاضی و تجربی  

 شبکه 4
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت 8 تا 8.30 درس دین و زندگی 1 پایه 10 رشته علوم انسانی 
 
ساعت 8.30 تا 9 درس ریاضی و آمار 3 پایه 12 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی  
    
ساعت 9 تا 9.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته علوم انسانی    

ساعت 9.30 تا 10 درس ریاضی و آمار 2  پایه 11 رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10 تا 10.30 درس جامعه شناسی 2  پایه 11 رشته علوم انسانی 

ساعت 10.30 تا 10.55  اخلاق حرفه ای  – پایه 12 – درس مشترک  شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش . 

ساعت 10.55 تا 11.15 درس عربی 3  – پایه 12 – مبحث معرفه و نکره – درس مشترک شاخه های   فنی و  حرفه ای و کاردانش  

ساعت 11.15 تا 11.40 درس ریاضی 2 – پایه 11 – مبحث لگاریتم  – درس  مشترک شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش .  

 ساعت 11.40 تا 12  درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه 11 – بازاریابی و فروش کسب و  کار نوآورانه – درس مشترک – شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link