تصویبنامه درخصوص سند راهبردی توسعه گردشگری

با اعتنا به یافته های تحقیق صنعت گردشگری صنعتی فراوان ارز آور و رو به رویش است. مصوب 1349- با اصلاحات بعدی آن، نسبت به معرفی و جانمایی عرصه­های حیاتی قابلیت و امکان ایجاد مجتمع­های تفریحی و گردشگری در محورهای مواصلاتی، آزادراه­ها و بزرگراه­ها اقدام کند. پ – سازمان فرهنگ و تمدن و ارتباطات اسلامی ضمن اعلام روز‌نگار برگزاری رویدادها و هفته­های فرهنگی به وزارتخانه، از گنجایش همین برنامه­ها در کشورهای بازار هدف گردشگری به مراد معرفی قابلیت­های گردشگری کشور ایران بهرهبرداری کند. پ- استانداران از ظرفیت کلیه کارگروههای استان در راستای دستیابی به اهداف گسترش گردشگری استان و هم تسهیل و تسریع در سرمایهگذاریها و صادر شدن مجوز در حوزه گردشگری بهرهبرداری کنند. ب – سازمان فرهنگ وتمدن و ارتباطات اسلامی، حساس ارتقای مرحله دانش و دیدگاه رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، از گنجایش آن‌ها به تیتر رایزنان گردشگری در سایر کشورها استعمال کند. ب – سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم گزیده از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1380-، مهم مشارکت وزارتخانه، نسبت به معرفی زمین­های مناسب برای تأسیسات گردشگری اقدام کند. وی افزود: این دستور می تواند به ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری، شناخت پزشکان معتبر، بیمارستانها، کلینیکها، هتلها، انجمنها، شرکتها، راهنمایان تور و آژانسهای فعال در راستا گردشگری سالم و درختان گردی کمک شایانی کند و فارغ از شک، مشارکت و همکاری کلیه عوامل ضرورتی اجتناب پذیر به جهت پرورش و توسعه و گسترش گردشگری تندرست و درختان گردی در مرزوبوم به شمار میآید که در دهههای پیشین خلأ آن به شدت احساس میشد. پ – سازمان اوراق و کتابخانه ملی نسبت به تولید فرصت برای تورهای گردشگری به منظور مشاهده از کتابخانه ملی و آرشیو سازمان سندها و کتابخانه ملی مبادرت کند. ب – وزارت کارها خارجه حیاتی همکاری وزارتخانه و وزارت اطلاعات، پیشنهادهای لازم را جهت لغو روادید دوجانبه یا یکجانبه براساس بازارهای هدف آیتم نظر وزارتخانه بررسی، تهیه و تنظیم و به هیئت وزیران ارایه کند. الف – وزارت فرهنگ وتمدن و ارشاد اسلامی، چکیده از سیاست­های ایجاد اثر ها فرهنگی را به شناساندن موضوعات میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت های دستی کشور‌ایران به جهانیان اختصاص دهد و راستا تکثیر آن را در رسانه­های بین­المللی مهیا سازد. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ظرفیت گردشگری روستایی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.