تجارت الکترونیکی چیست ؟

تجارت الکترونیکی برای “تجارت الکترونیکی” کوتاه است. به عنوان یک اصطلاح فراگیر ، به هر روشی برای استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دیجیتال برای پشتیبانی یا ساده کردن فرایندهای تجاری – از آماده سازی تا اجرای – اشاره دارد. با این حال ، این همچنین می تواند به طور خاص به فرآیندهای تجاری فروشگاه های آنلاین یا سایر شرکت های مستقر در اینترنت مراجعه کند.

این دو تفسیر کمی متفاوت از اصطلاح باعث ایجاد مشکلی شده اند: تعریف کاملاً پذیرفته و دقیق از تجارت الکترونیکی هنوز وجود ندارد. در نتیجه ، این تفسیر گسترده است ، و معمولاً در اشتباه است – عمدتاً در ارتباط با تجارت الکترونیکی. اگرچه برخی از همپوشانی ها وجود دارد ، تجارت الکترونیکی به تجارت محصولات و خدمات به صورت آنلاین اشاره دارد و به همین دلیل فقط از جنبه های تجارت الکترونیکی صحبت می شود.

سازنده وب سایت تجارت الکترونیک از IONOS

آیا می خواهید یک فروشگاه آنلاین ایجاد کنید؟ شما هیچ تجربه ای ندارید و می خواهید به سرعت و به راحتی تجارت خود را به صورت آنلاین انجام دهید؟ دیگر نگاه نکنید ، سازنده وب سایت تجارت الکترونیک همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید!

گواهینامه SSL پشتیبانی از domain24 / 7 رایگان
تعریف
تجارت الکترونیکی یک اصطلاح کلی است که شامل تمام اشکال استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال برای پشتیبانی و بهینه سازی فرآیندهای تجاری است. در مقابل ، تجارت الکترونیکی فقط تجارت آنلاین محصولات و خدمات را توصیف می کند و بنابراین تنها زیرمجموعه تجارت الکترونیکی است.

گرافیکی که تجارت الکترونیکی را به عنوان زیرمجموعه تجارت الکترونیکی نشان می دهد
برای درک صحیح ارتباط بین تجارت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ، باید از اولی به عنوان زیرمجموعه دوم فکر کنید.
نکته
با بسته میزبانی مشاغل از IONOS ، موفقیت خود را در اینترنت بهبود بخشید.

کلمه تجارت الکترونیکی پس از یک تبلیغات تبلیغاتی IBM در مورد روشهای رایانه ای برای اتوماسیون فرایندهای تجاری ، محبوب شد. در 7 اکتبر 1997 ، موسسه فناوری اطلاعات و مشاوره مقاله ای هشت صفحه ای را در وال استریت ژورنال منتشر کرد و از این اصطلاح برای توصیف چگونگی تغییر بنیاد سیستم های شرکت در دوره دیجیتال استفاده کرد.

در آن زمان ، IBM تجارت الکترونیکی را به عنوان “طراحی مجدد فرایندهای استراتژیک تجارت و برآوردن چالش های بازار جدید که بطور فزاینده ای با جهانی سازی و مبتنی بر دانش جدید شناخته می شود” درک می کرد. اگرچه این شرکت می خواست خود را به عنوان یک متخصص در این زمینه معرفی کند ، اما با این وجود تصمیم گرفتند که این اصطلاح را با این امید که شرکت های دیگر با این مفهوم درگیر شوند و به شکل گیری یک صنعت جدید کمک کنند ، اختراع کنند.

مؤلفه های تجارت الکترونیکی

آموزش کسب و کار اینترنتی
مؤلفه های اصلی تجارت الکترونیکی اطلاعات ، ارتباطات و معاملات است. شرکای تجاری از شبکه های دیجیتالی (یعنی شبکه های ارتباطی عمومی یا خصوصی) برای انجام فرایندهای تجاری با استفاده از فناوری های نوین برای بهبود کارآیی استفاده می کنند. سه حوزه مهم برای تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

تدارکات الکترونیکی: منابع الکترونیکی محصولات و خدمات توسط شرکت ها ، با محوریت کاهش هزینه ها و تلاش.

فروشگاه های آنلاین: فروش الکترونیکی محصولات و خدمات از طریق سیستم عامل های مناسب ، مانند فروشگاه های آنلاین.

بازارهای آنلاین: تجارت الکترونیکی از طریق شبکه های دیجیتال ، اتصال خریداران و تامین کنندگان محصولات و خدمات.

همچنین دو بخش دیگر از تجارت الکترونیکی وجود دارد:

انجمن های آنلاین: شبکه ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمانها ، که از داده ها و اشتراک دانش و همچنین تهیه تصمیمات معاملات پشتیبانی می کند.

شرکت های آنلاین: همکاری تجاری الکترونیکی برای اتصال خدمات شرکتهای مختلف و در نتیجه تجارت مجازی با یک پیشنهاد معاملات مشترک.

ویژگی های تجارت الکترونیکی
برای درک کامل مفهوم تجارت الکترونیکی ، ابتدا باید پیوند بین تجارت الکترونیکی و اقتصاد خالص را درک کنید و بدانید که شرکت کنندگان نمونه بازار در صنعت چه کسانی هستند.

اقتصاد خالص و تجارت الکترونیکی
دامنه تجارت الکترونیکی توسط اقتصاد خالص تعیین می شود. این به استفاده تجاری از شبکه های داده دیجیتال برای پردازش اطلاعات ، ارتباطات و فرآیندهای معامله از طریق سیستم عامل های مختلف اشاره دارد.

از اواخر دهه 90 یا حتی قبل از آن ، توسعه دیجیتالی شدن نه تنها منجر به ایجاد یک تغییر ساختاری اساسی در جامعه بلکه در اقتصاد نیز شد. از آن زمان به بعد ، تمرکز به بخش اطلاعات تغییر یافته است. استفاده منظم از فن آوری برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات ، پایه های یک اصطلاح “اقتصاد اطلاعات” را ایجاد کرده است که در آن رقابت از طریق برتری دانش حاصل می شود.

این بخش از اقتصاد ، معروف به “اقتصاد خالص” ، اکنون به موازات “اقتصاد واقعی” سنتی وجود دارد.

شرکت کنندگان در بازار در تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی می تواند بین تعداد زیادی از شرکت کنندگان در بازار انجام شود: بین مشاغل و مصرف کنندگان ، افراد مختلف خصوصی ، ادارات دولتی و سازمانهای دیگری مانند سازمان های مردم نهاد.

به طور کلی ، این شرکت کنندگان مختلف بازار را می توان به سه دسته مجزا تقسیم کرد:

تجارت (ب)
مصرف کننده / شهروند (C)
اداره (A)
هر سه دسته می توانند نقش خریدار یا ارائه دهنده خدمات را در بازار بازی کنند ، به این معنا که 9 ترکیب ممکن برای e- وجود دارد.