برنامه تبلیغات و تبلیغ جایی نو

در اصل بخش تبلیغات و تبلیغات برنامه بازاریابی نحوه توصیف USP خود را به مشتریان آینده نگر توصیف می کند. در حالی که به معنای واقعی کلمه هزاران راه تبلیغی مختلف در دسترس شماست ، تمرکز یک برنامه موفق از یک برنامه ناموفق است و این همان چیزی است که USP شما ارائه می دهد.

بنابراین ابتدا به پیامی که می خواهید برای مخاطبان مورد نظر خود ارسال کنید فکر کنید. سپس به این فرصتهای تبلیغاتی نگاه کنید و تصمیم بگیرید که در برنامه بازاریابی خود باید بر چه مواردی تأکید کنید:

تبلیغات
بهترین رویکرد تبلیغات این است که از نظر رسانه فکر کنید – به طور خاص ، کدام رسانه برای دستیابی به بازار هدف شما مؤثر است. سپس می توانید درباره میزان بودجه تبلیغات سالانه خود که برای هر رسانه هزینه می کنید تصمیم بگیرید.

چه میزان از بودجه تبلیغات سالانه خود را در روشهای تبلیغاتی قابل اجرا سرمایه گذاری خواهید کرد ، مانند:

اینترنت (شامل وب سایت تجاری ، ایمیل ، کمپین های رسانه های اجتماعی و غیره)
ایمیل مستقیم
تحویل پرواز از درب به درب
تبلیغات مشارکتی با عمده فروشان ، خرده فروشان یا مشاغل دیگر
رادیو
روزنامه ها
مجلات
راهنماها
بیلبوردها
تبلیغات نیمکت / اتوبوس / مترو
تلویزیون
نه تنها هزینه تبلیغات بلکه پیش بینی های خود راجع به میزان اشتغال تبلیغات را شامل شوید.

ارتقاء فروش
در صورت مناسب بودن تجارت شما ، ممکن است بخواهید فعالیتهای تبلیغاتی فروش را در برنامه تبلیغ و تبلیغ خود بگنجانید ، مانند:

ارائه نمونه رایگان
کوپن
نمایشگرهای نقطه خرید
تظاهرات محصول
مواد بازاریابی
هر مشاغل برخی از این موارد را در برنامه های تبلیغاتی خود شامل می شود. رایج ترین مطالب بازاریابی کارت ویزیت است ، اما بروشور ، جزوه و برگه خدمات نیز محبوب هستند.

تبلیغات
این یکی دیگر از راه های تبلیغاتی است که هر مشاغل باید از آن استفاده کنند. نحوه برنامه ریزی تبلیغات خود را توضیح دهید. در حالی که مطبوعات بهار به ذهن متبادر می شوند ، این تنها یک راه برای جلب مردم است که این کلمه را در مورد تجارت شما پخش کنند. در نظر گرفتن:

راه اندازی محصول
رسانه های اجتماعی
رویدادهای ویژه ، از جمله درگیری جامعه
نوشتن مقاله
گرفتن و استفاده از توصیفات
وب سایت تجارت شما
اگر تجارت شما یک وب سایت و یک صفحه فیس بوک کسب و کار داشته یا دارد ، توضیح دهید که چگونه این ها در برنامه تبلیغات و تبلیغ شما جای می گیرند.

نمایشگاههای تجاری
در صورت انتخاب موارد مناسب و نمایش تجهیزات مجهز ، برنامه های تبلیغاتی و تبلیغاتی شما می تواند در موارد تبلیغاتی و فروش بسیار مؤثر باشد.

سایر فعالیتهای تبلیغاتی
فعالیتهای تبلیغاتی شما فقط با تصورات شما محدود است. اما این که آیا شما قصد دارید یک دوره را تدریس کنید ، یک رویداد اجتماعی را حامی کنید یا یک کمپین ایمیل انجام دهید ، می خواهید آن را در برنامه تبلیغات و تبلیغ خود بگنجانید. تلاش های پراکنده و جداگانه برای تبلیغ محصول یا خدمات شما ناکام است. هدف شما برنامه ریزی و اجرای دنباله ای از فعالیتهای تبلیغی متمرکز است که پیامی را که می خواهید در مورد محصولات یا خدمات خود ارسال کنید ، برقرار می کند.

هیچ کسب و کاری برای داشتن یک برنامه بازاریابی خیلی کوچک نیست. از این گذشته ، هیچ شغلی برای مشتری یا مشتری خیلی کوچک نیست. و اگر این موارد را دارید ، باید درباره آنچه باید ارائه دهید با آنها ارتباط برقرار کنید.

منبع : http://jayino.com/blog/