اگر انجام یک اولین بار بیابان قایق رانی سفر را در یک دوره و آن را درست انجام دهد!

[ad_1]

بسیاری از بازدید کنندگان در خارج از کانادا مایل به تجربه کانادایی قایق رانی سفر. کانادا سرزمین گوزن خرس چوب گرگ و بیش از حد. آن مایل از دریاچه ها و جنگل. به بازدید این محل می شود… اما چالش گرفتن تجربه به آن را انجام دهد.

تازه کار قایقرانی برنامه ریزی یک هفته رانی سفر خواهد بود عاقلانه به یک روز قایق رانی سفر آموزش. هدف از این دوره این است که مجهز به آغاز قایقرانی با مهارت های لازم برای لذت بردن از یک روز چند قایق رانی سفر. هدف دوم این است که به منظور توسعه سطح صلاحیت به طوری که تازه کار می توانید یک قایق رانی سفر بدون یک راهنمای شخصی.

این دوره های آموزشی خود را از مبتدی دسترسی به یک تجربه قایقرانی/مربی برای پاسخ به سوالات و آموزش بوش فراست. مربی طول می کشد مبتدی از طریق آموزش مواقع با دست در تمرین دوره. اغلب آموزش سایت ها پس از مدل بیابان سایت برای کمک به تازه کار در تجربه چه به انتظار.

مربیان کمک خواهد کرد که با قایق رانی سفر برنامه ریزی برای مطابقت با نیازهای و انتظارات از مبتدی. البته می آموزد که چگونه به تفسیر پارک نقشه ها و مجموعه دست یافتنی روزانه دست و پا زدن فاصله است. بحث پوشش چگونه برای قرار دادن زمینی گذرگاه (portages) به مجاور دریاچه ها و انتخاب بیابان campsites.

قایق رانی دوره می آموزد تکنیک های ایمنی و حس مشترک برای آب و هوای نامساعد. مبتدیان یاد بگیرند که چگونه به دست و پا زدن و هدایت کردن قایق رانی. مدرسان نشان دادن تکنیک های مختلف برای حمل قایق رانی زمینی و چگونه به درستی بسته قایق رانی برای ثبات. کمپینگ تکنیک های تدریس در هیزم و پخت و پز آتش سوزی قرار دادن یک چادر & اردوگاه انتخاب و همچنین به عنوان حیوانات تصحیح برای غیر منتظره.

این دوره شامل دست ها در بسته بندی تکنیک های مواد غذایی و پوشاک, کمک های اولیه, نیاز, پخت و پز, تجهیزات, کیسه خواب و چادر انتخاب. برخی از آموزش دوره های حتی کمک به تازه کار در گرفتن اجاره از بسته یا باد کردن کیکس و چادر از محلی معتبر outfitters.

ترین قایق رانی دوره ها در حدود 6 ساعت در طول. آنها اغلب ارائه شده در تعطیلات آخر هفته از آوریل تا اکتبر. آموزش جلسات جلسات گروه اما افراد و زوج ها و خانواده ها می تواند جایگزین.

با تجربه بیابان قایقرانی این دوره از ارتباط کمی. اما برای تازه کار این دوره ها به ارزش سرمایه گذاری. آنها توسعه مهارت های مورد نیاز و دانش به انجام ایمن و لذت بخش بیابان قایق رانی سفر.

مردم باید به یاد داشته باشید که آنها اغلب پارو در یک بیابان است که از راه دور و… که دور است قلمرو ناآشنا برای بسیاری از. نگاهی به برخی از آموزش و لذت بردن از یک سفر بزرگ!

[ad_2]