اولتیماتوم گمرک به واردکنندگان خودرو/ هنوز 3729 خودرو در گمرکات دپو هستند؛ آخرین مهلت ترخیص ساعت 12 امشب- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی گفت: طبق آمار قبلی ارائه شده از 12 هزار 261 دستگاه خودروی سواری وارد شده به گمرکات کشور، تعداد 7هزار و 153 دستگاه خودرو باستناد مصوبه 97/10/16 هیئت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن ترخیص و نزدیک به 5 هزار و 108 دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور دپو شده بود که آخرین وضعیت این خودرو‌های دپو شده پس از صدور مصوبۀ اخیر هیئت وزیران و در آخرین روز مهلت مصوبه مذکور به شرح ذیل می باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌ها و آمار اخذ شده از گمرکات اجرائی:
1- از تعداد 1000 و 48 دستگاه خودروی سواری پروانه شده و ترخیص نشده تا تصویب و ابلاغ مصوبه اخیر، همچنان نسبت به ترخیص 1000 دستگاه خودرو اقدام و 48 دستگاه از این خودرو‌ها بدلیل وجود پرونده و سایر مشکلات، تاکنون موفق به خروج از گمرک نشده اند.
2- از تعداد 340 دستگاه خودروی سواری اظهار شده لیکن پروانه نشده تا پایان مصوبۀ قبلی (97/10/16)، نزدیک به 230 دستگاه خودرو ترخیص گردیده است.
3- از تعداد 227 دستگاه خودروی موجود در گمرک خرمشهر (منطقۀ آزاد اروند) که با توجه به آمار قبلی، 73 دستگاه سفارش آمریکا و 154 دستگاه بالای 2500 سی سی بوده اند، نسبت به ترخیص 144 دستگاه خودرو جهت تردد در منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده است و خودروی دیگری ترخیص نشده است.
4- درخصوص خودرو‌های موجود در گمرکات قبل از تاریخ 93/6/23 به تعداد 104 دستگاه، صرفا‌ً 2 دستگاه ترخیص و در خصوص مابقی، صاحبان کالا جهت انجام تشریفات گمرکی ، تاکنون به گمرک مراجعه نکرده اند.
5- از تعداد 2 هزار و 289 دستگاه خودروی مطرح رسیدگی در مرجع قضایی، با توجه به صدور رای برای ترخیص 668 دستگاه خودروی سواری (در سال 1398)، صاحب کالا جهت انجام تشریفات گمرکی خودرو‌های موصوف، نسبت به اظهار 358 دستگاه خودرو به گمرک اجرایی مربوطه اقدام که تشریفات گمرکی مربوطه درحال انجام بوده لیکن صرفاً 3 دستگاه خودرو تاکنون ترخیص شده است .
6- از هزار و 100 دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش یا ثبت سفارش ابطال شده نیز امکان اظهار به گمرکات اجرایی مقدور نبوده و لذا اظهاری صورت نپذیرفته است. 

من حیث المجموع از تعداد 5108 دستگاه خودروی دپو شده ، تعداد  1379دستگاه خودروی سواری ترخیص شدند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: بدیهی است  به تمامی گمرکات مجاز برای ترخیص خودروی سواری اعلام و ابلاغ شده تا پایان آخرین ساعات مهلت مصوبه ( 12 امشب)، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر برای اظهار کالا، ارائه کد رهگیری یا موافقت بانک مربوطه و اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی و مقرراتی، نسبت به بررسی‌های معمول اقدام و متعاقب آن وفق مقررات، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link