استخوان مجسمه سازی: یک مفهوم جدید در Facial Feminization Surgery

[ad_1]

Facial Feminization Surgery (FFS) است که اغلب به دنبال تغییر جنسیت زنان است. روانی آن در نظر گرفته شود ممکن است مهم تر از جنسيت انتقال جراحی آن را به عنوان به طور قابل توجهی کمک در ادغام اجتماعی برای TG زنان با اجازه یک نرخ بالاتر از “عبور” به عنوان ژنتیکی ،

چهره در یک نگاه به ما می دهد که برداشت اول از یک فرد…در آن لحظه مغز اختصاص یک جنس است.

در حالی که سایر نقاط بدن می تواند پنهان و استتار شده و یا اغراق آمیز به نگاه زنانه تر از آن است که همیشه ممکن نیست به تقلید ویژگی های زنانه صورت بدون مداخله جراحی است. به همین دلیل زنان تغییر جنسیت به دنبال مؤنث عمل جراحی به عنوان یک راه برای تبدیل چهره. اما FFS تکنیک به ما اجازه می دهد برای به دست آوردن قابل توجه جمجمه و صورت تغییرات که اغلب نیز مورد نظر ژنتیکی زنان با برجسته تر ویژگی های مردانه.

واقعی عمل جراحی مورد نیاز متفاوت است از فرد به فرد و به خوبی می تواند حداقل به گسترده است. هر بیمار نیاز به دریافت شخصی مشاوره و نظر و صورت جراح برای تعیین مورد نظر و مورد نیاز روش.

در سال های اخیر صورت اسکلت درمان شده است تقریبا به طور انحصاری توسط فک و صورت و یا craniofacial جراحان. بهبود در روش های جراحی و روش به صورت استخوان پیچیده اجازه داده اند به نتایج قابل توجه در صورت عمل جراحی است.

توانایی انتقال این تکنیک های نوآورانه برای زمینه Facial Feminization Surgery اجازه می دهد تا ما را به مقابله مستقیم با استخوان خطوط. اثر مجسمه سازی استخوان صورت قابل پیش بینی هستند که حداقل تضمین های ارضا روی صورت, نتایج عمل جراحی بیش از مدت طولانی. به تازگی توسعه یافته مجسمه سازی تکنیک های شاغل هستند به طور مستقیم بر روی سطح استخوان به تغییر خطوط و حجم هدف به دست آوردن یک هماهنگ تر بیضی شکل است. ظریف و یا تغییرات چشمگیر ساخته می شوند ممکن است با توجه به نتایج مورد نظر به صورت زیر عمل جراحی:

– مجسمه سازی استخوان پیشانی برجسته

– نرم شدن jawline

– کاهش مربع شکل یا prominente چانه

– به حداقل رساندن نای prominente (سیبک)

بافت نرم (پوست و چربی عضله و تاندون) در معرض عوامل متعدد از تغییر (انقباض عضلانی و تمدد اعصاب مایع احتباس گرانشی اثر از دست دادن قابلیت ارتجاعی و منسجم خواص, و غیره.), که آن را دشوار است به پیش بینی نتایج حاصل از یک عمل جراحی در این بافت بیش از مدت طولانی. در مقابل اسکلت صورت است که موضوع را به همان تغییر بردار به عنوان کسانی که در بالا ذکر شد به این معنی که تغییرات فولاد باقی خواهد ماند بدون تغییر در طول زمان. با توجه به این مزیت و تجزیه و تحلیل تفاوت اصلی بین مرد و زن به صورت اسکلت ما قادر به دوباره تعریف کردن یک اسکلت انسان با FFS برای رسیدن به یک هماهنگ تر و در نهایت بیشتر زنانه چهره.

[ad_2]