آیا جراحی سانترال لب، عوارض دارد؟

اهمیت وجودی که در اغلب افرادی که لیفت سانترال لب (لیفت بخش مرکزی لب) می کنند، هدف اصلی کمتر فاصله لب و بینی است، می اقتدار از لیفت بخش مرکزی لب، تنها به خواسته نمایان شدن دندانهای گذشته بالا استعمال نمود. اکثری از اشخاص بر همین باورند که اساسی نشان دادن دندان های قبلی اهمیت لبخند زیباتری هستند. علاوه بر این بنا به دلیل ضعیف شدن ماهیچه‌ها بالا پیروز لب، لب ها آویزان می گردد و بر روی دندان های بالا را می پوشاند. چون در این عمل جراحی هیچگونه جای بخیه بر بر روی شکل باقی نمیماند. خوشبختانه در بخش اعظمی از موردها می توان رد باقیمانده از جراحی لیفت سانترال لب را اساسی روشهای دارویی یا این که جراحی دوباره برطرف نمودبرطرف کردن این عارضه در صورتی قابلیت و امکان پذیر میباشد که اصول حیاتی و واجب جراحی پلاستیک در فعالیت اولیه انجام شده باشدلذا در صورتی که رغبت به چنین عملی دارید، سفارش می کنم که نزد طبابت انجام بدهید که نتیجه موفقیت آمیز طولانی مدت بیش از ۶ماه عدم باقی ماندن اسکار جراحی را در بین بیماران پیشین او عمل بینی و سانترال لب هم زمان نی نی سایت دیده باشید. 3-ژل وفیلر به شکل موقت باعث حجیم شدن لبها می شوند ولی همین طریق به طور کامل طولانی مدت می باشد. لیفت سانترال لب سبب ساز میشود تا حدودی نوک بینی فراتر برود. 3 لیفت سانترال لب چطور انجام می شود؟ لیفت لب به جهت چه کسانی مطلوب نیست؟ لیف سانترال لب برای افرادی که زاویه در میان بینی و لب آن ها مضاعف است مضاعف مناسب می باشد و علاوه بر برجسته سازی، زاویه بین لب و بینی را نیز اصلاح کرد. به جهت کلفت سازی لبها می اقتدار از لیفت سانترال لب به کارگیری کرد که این پر رنگ سازی فقط در قسمت مرکزی لب انجام میگردد و قسمتهای کناری لبهای بالا هیچ تغییری نخواهد کرد. تا 72 ساعت پیرایش نکنید و اجازه بدهید تا جای زخم بدون تماس اساسی هیچ مادهی خارجی بسته شود. دستکم ۷۲ ساعت آنگاه از فعالیت آرایش و پیرایش نکنید. در این طریق درست در پایین بینی یک ترک ساخت میشود و یک نوار کوچک از پوست وبافت برداشته ولب بالایی را بالا می کشد .در همین کار تقریبا جای زخمی باقی نمی ماند. در بعضا از افراد، فک بالا عقب خیس از فک ذیل است. در برخی از افراد، فک بالا عقبتر از فک تحت است. در واقع کاری که سانترال لب برای آن‌ها انجام می دهد، این میباشد که لب را به سمت بالا می کشد و سبب سناریو دندانها پیش میشود.