آنتی اسکالانت چیست؟

به ابلاغ دیگر میزان اسید حتمی برای خنثی سازی کارداران ایجاد قلیائیت در آب ها را قلیائیت می نامند. این دسته از محصولات، در بهبود کارکرد سیستم اسمز معکوس اثر گذار هستند. ۳- آیا مصرف بیش از حد انتی اسکالانت به غشا(ممبران) جراحت میرساند؟ زیرا، حساس کمتر دمای آب ، فیلتر ممبران چسبناک خیس می شود و دبی آب ساخت شده کمتر می یابد ، زیرا برای خارج دادن آب از نحوه غشاء به فشار بیشتری نیاز دارد. پس از انجام این فعالیت می بایست بدون شک TDS و یا این که ذرات جامد معلق و محلول در آب را میزان بگیرید و PH آب را هم در لحاظ داشته باشید. آنتی اسکالانت های مایع در سیستم های تصفیه آب صنعتی، می توانند دارای به عبارتی غلظت مورد استفاده قرار بگیرند یا این که اساسی بیشتر کردن آب رقیق بشوند. بدین ترتیب مهم اعتنا به دسته آب در حیطه آیتم نظر و جغرافیای آن، از آنتی اسکالانت منحصر به فرد آن منطقه و یا دوز مربوط به قیمت محلول آنتی اسکالانت آن، به کارگیری میشود. برخی از آن ها نیز ممکن میباشد اصلی آهن باشند. جهت کارگزاشتن دوزینگ پمپ در واحد تزریق، ابتدا دو مخزن 25 و 40 لیتری آماده کرده و آن‌ها را به وسیله آب تصفیه شده مالامال نمایید. علاوه براین، ممبران ها در وضعیت عدم استعمال از آنتی اسکالانت نیاز به شستشوی مداوم داشته و به این استدلال عمر آن‌ها خیلی زود کمتر پیدا می کند. هر چه غلظت محلول در تراز غشاء بيشتر باشد به همان نسبت املاح بيشتری از خود عبور ميدهد. رسوبات همینطور وقتی تشکیل می شوند که دو ماده شیمیایی در عکس العمل حساس یکدیگر، رسوب کنند (به عنوان مثال، محلول هیدروژن فلورید کلیدی یون های کلسیم ساخت رسوب می کنند.). براین اساس این دسته از محصولات در چنین شرایطی میتوانند از روش ایجاد تعادل الکترواستاتیکی، از هسته زایی کریستالها در محلول آیتم نظر، پرهیز به کار آورند.در حقیقت واجب به ذکر هست که از بارزترین ویژگیهای آنتی اسکالانتهای داخلی این است که این محصولات، میتوانند اصلی ساخت بارهای آنیونی، از به هم چسبیدن کریستالهای رسوبی ممانعت به عمل آورند و سازه بر همین عامل هم میتوانند منجر شوند تا این کریستالها از یکدیگر مسافت بگیرند.بنابراین نکته قابل ذکر در راستا آنتی اسکالانتهای داخلی و همچنین نحوه رسوب زدایی آنها، همین هست که همین محصولات میتوانند به وسیله ساخت آنیونی خود، بین ذرات رسوب و همچنین کریستالهای حیاتی بار سطحی مثبت واقع شوند و از این نحوه باعث شوند تا ذرات رسوب در محلول، بتوانند پراکندگی مناسبی پیدا کنند.