آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

پراکسید هیدروژن در سیستم های بیولوژیکی از پاراگراف تن انسان نیز یافت می شود. در شیر و عسل یافت می شود. پیش تصفیه بذرها حساس خیساندن آن ها در پراکسید هیدروژن (%3) و شستشو قبل از کاشت به نگهداری از دانه ها در برابر بیماری های قارچی موجود در خاک که سبب ساز پوسیدگی ریشه می شود، امداد می کند. همین تفاوت به اثرات لینک و پیوند هیدروژن نسبت داده می شود که در وضعیت گازی وجود ندارد. اثرات حاد : اثرات حاد ممکن است سریعا و یا بمدت کوتاهی پس ازتماس اهمیت پراکسید هیدروژن شکل دهد . اثرات مزمن : دلایل مرمن تماس با آب اکسیژنه گهگاه زمان ها پس از تماس اهمیت آن به جهت تعدادی ماه یا این که یک سری سال شکل می دهد . از آب اکسیژنه در ایجاد اپوکسیدهایی نظیر اکسید پروپیلن هم استفاده می شود. در بعضی استریلایزرها آب اکسیژنه به رخ پلاسما آیتم استعمال قرار می گیرد. آب اکسیژنهای که در داروخانهها به نام آب اکسیژنه رقیق فروخته می شود محلولی میباشد از آب اکسیژنه در آب که %۳ آن آب اکسیژنه است، نظیر آب بیرنگ و بیبوست، مزه تلخی داراست و یه خرده اسیدی است. همین ماده کلیدی ماهیت گوشه و کنار یونیزه، ترکیبی از یونهای مثبت و الکترون حساس غلظت معین هست که مقدار الکترونها و یونهای مثبت در یک محفظه پلاسما تقریبا برابر هست و شرایط پلاسمای مواد، تقریبا حالت شبه خنثایی دارد. همین ماده شیمیائی در داخل مرزوبوم حیاتی گریدهای صنعتی و غذایی متفاوت اهمیت جايگاه خلوص30% الی 70% بکار برده می شود. به تیتر مثال، در فرآیندهای ساخت طلا و اورانیوم در تهیه و تنظیم کنسانتره و شستشوی سنگ معدن به کارگیری می شود. پراکسید هیدروژن غلیظ یک جور اکسیژن واکنش پذیر است و به تیتر نیروی محرکه در موشک سازی استفاده می شود. اساسی ایجاد رادیکالهای آزاد به عنوان یک ضدعفونی کننده تراز کار می کند. وایتکس یا این که هیپوکلریت سدیم محلولی حاوی ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم (Nacl) در آب به رنگ زرد می باشد که به تیتر گند زدا، بو زدا، رنگ زدا و سپید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. براین اساس وایتکس و آب اکسیژنه دو مخلوط به طور کامل متعدد هستند. سایرعوارض : آب اکسیژنه می تواند ریه ها را تحریک کند . در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد در تجزیه آب اکسیژنه واکنش دهنده کدام است لطفا از کاغذ ما بخواهید.